zadanie nr 99

99. Zestaw do ćwiczeń Street Workout koło Piramidy na Nowym Rządzu


Lokalizacja

działka 2/200, przy ul. Rakowskiego, Nowy Rządz koło Piramidy

Opis zadania

Zestaw sprawnościowy do ćwiczeń składający się z elementów:
- poręczy równoległych skośnych wolnostojących
- drabinki pionowej
- drążków
- belki wspinaczkowej
- drabinki poziomej prostej
- uchwytu uniwersalnego z liną

Uzasadnienie realizacji zadania

Poprawa sprawności fizycznej dla młodzieży i osób dorosłych. Urozmaicenie spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu osób starszych i młodszych.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.