Wybrany do realizacji

1 Utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej w postaci ekologicznych, rekreacyjnych tras rowerowych z

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 246 318 zł

Wybrany do realizacji

2 Remont chodników na osiedlu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 99 zł

Wybrany do głosowania

3 Remont chodników na osiedlu

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 78 zł

Wybrany do głosowania

4 Budowa parkingu na terenie byłego targowiska osiedlowego (Lotnisko)

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Remont nawierzchni chodnika w ogrodzie św. Katarzyny

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 99 175 zł

Wybrany do głosowania

6 Przebudowa dojazdu do parkingu i garaży przy ulicy Smoleńskiego Statystyki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 95 483 zł

Wybrany do realizacji

7 Przejdź do głównego menu Remont deptaka na osiedlu Strzemięcin

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 99 862 zł

Wybrany do głosowania

8 PrAktywne przejście dla pieszych z doświetleniem LED i budowa parkingu

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 72 000 zł

Wybrany do głosowania

9 Siłownia plenerowa

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 99 742 zł

Wybrany do głosowania

12 „SPARTA”- Budowa bramy treningowej do treningu funkcjonalnego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 95 940 zł

Wybrany do realizacji

13 Osiedlowa siłownia plenerowa jako element centrum rekreacyjno – sportowego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 99 999 zł

Wybrany do głosowania

14 Osiedlowy parking dla samochodów

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 72 000 zł

Wybrany do głosowania

15 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. M. z Ryńska 2

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 58 000 zł

Wybrany do realizacji

16 Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą na os. Nowe Tarpno.

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 99 600 zł

Wybrany do głosowania

17 Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku do Sosnowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 99 900 zł

Odrzucony merytorycznie

18 "Krokusowe Wzgórze" - Góra Zamkowa

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 63 000 zł

Wybrany do realizacji

19 Biblioteka dla każdego - modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

20 Utworzenie przed Centrum Kultury Teatr alei "Zasłużonych dla kultury grudziądzkiej"

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 83 875 zł

Wybrany do głosowania

21 Rewitalizacja terenów zielonych przy Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" ul. Kustronia 6 i ul. Ikara 8

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 99 900 zł

Wybrany do głosowania

22 Postawienie ławeczki z Czesławem Niemenem przed Centrum Kultury Teatr na Skwerze Teatralnym im. Czes

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

23 Dokończenie budowy kompleksu rekreacyjno-kulturalnego mieszkańców Osiedla Chełmińskie

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

24 Bieżnia lekkoatletyczna 4 – torowa długości 60m oraz bieżnia do skoku w dal o podłożu poliuretanowym

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 95 802 zł

Wybrany do głosowania

25 Budowa parkingu u zbiegu ulic Rapackiego 38 i Królewska 2

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

Wybrany do głosowania

26 Renowacja klatki schodowej w Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz zakup ek

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 220 500 zł

Odrzucony merytorycznie

27 Utwardzenie terenu pod parking bezpłatny przy kościele NSPJ i św. Ojca Pio w Małym Tarpnie

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 99 900 zł

Wybrany do głosowania

28 Wielofunkcyjny plac sportowy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 99 950 zł

Wybrany do głosowania

29 Nowa elewacja Domu Kultury ul. Chełmińska 104, Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do głosowania

30 Budowa kompleksu sportowego Active Park przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieski

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 249 999 zł

Wybrany do realizacji

31 Montaż oświetlenia i monitoringu na Osadzie GRUD

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 74 058 zł

Wybrany do realizacji

32 Instalacja kamer monitoringu miejskiego przy ulicy Fortecznej/Kościuszki oraz Legionów/Kilińskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 21 200 zł

Wybrany do głosowania

33 Wykonanie monitoringu wraz z doświetleniem dla punktów gromadzenia odpadów na osiedlu Lotnisko

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 96 912 zł

Wybrany do realizacji

34 Budowa placu zabaw na osiedlu Lotnisko

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 99 648 zł

Wybrany do realizacji

35 Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy Podhalańska 5

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 83 000 zł

Wybrany do głosowania

36 Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego 19 i 15

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 92 200 zł

Wybrany do głosowania

37 Integracyjny plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 128 498 zł

Wybrany do realizacji

38 Budowa Sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 15 na ul. Bydgoskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

39 Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z Centrum Kultury Teatr (ul. Staszica 5-7)

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 99 870 zł

Wybrany do realizacji

40 Wyposażenie Filii nr 13 Biblioteki Miejskiej w sprzęty do realizacji przedsięwzięć kulturalno – oświ

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

41 Centrum sportowo – rekreacyjne „Gastronomik”

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

42 Oświetlenie ul. Dębowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 99 781 zł

Wybrany do głosowania

43 Remont wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

44 Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 99 999 zł

Odrzucony merytorycznie

45 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 6 ul. Al. 23 Stycznia 30 w Grudziądzu

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 249 700 zł

Wybrany do głosowania

46 Budowa parkingu przed kościołem w Mniszku ul. Kaszubskiej Grudziądz

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 98 343 zł

Wybrany do głosowania

47 Góra Zamkowa dla Aktywnych i Ciekawych Historii

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 88 000 zł

Odrzucony merytorycznie

48 Budowa Sztucznego Lodowiska

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 249 800 zł

Wybrany do głosowania

49 Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej na terenie SOSW Nr 2 w Grudz

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 249 999 zł

Wybrany do głosowania

50 Siłownia plenerowa na Górnym Strzemięcinie

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 61 000 zł

Wybrany do głosowania

51 Modernizacja boiska sportowego na Osadzie GRUD

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

52 Budowa bieżni lekkoatletycznej i siłowni napowietrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudzią

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt