Wybrany do głosowania

1 Nowy parking, chodnik i zieleń przy przedszkolu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 47 554 zł

Wybrany do realizacji

2 Biblioteka dla każdego

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 24 940 zł

Odrzucony merytorycznie

3 Biblioteka w nowej odsłonie - aranżacja pomieszczeń Wypożyczalni Głównej Dane podstawowe

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 120 000 zł

Odrzucony merytorycznie

4 Dzwony Niepodległości

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt: 94 070 zł

Wybrany do realizacji

5 Rewitalizacja Ogrodu Świętej Katarzyny

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 85 000 zł

Wybrany do głosowania

6 Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Grudziądz

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 199 000 zł

Odrzucony merytorycznie

7 Poprawa bezpieczeństwa na rodzinnych ogrodach działkowych poprzez zainstalowanie oświetlenia.

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 65 850 zł

Wybrany do głosowania

8 Budowa parkingu na Osiedlu Lotnisko wzdłuż budynków Skarżyńskiego 10 i 12

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 118 750 zł

Wybrany do głosowania

9 Zakup i montaż dekoracji świątecznych (bożonarodzeniowych) 3D LED, które zlokalizowane będa na Rynku

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Remont nawierzchni chodnika ul. Jagiełły na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Saperów

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

11 Miejski monitorng wizyjny przy ul. Armii Krajowej 30

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 16 825 zł

Odrzucony merytorycznie

12 Wprowadzenie "Karty Grudziądzanina", jako formy promocji i korzyści dla miasta i mieszkańców.

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 42 258 zł

Odrzucony merytorycznie

13 Remont nawierzchni ulicy Bołtucia

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 153 600 zł

Wybrany do głosowania

14 Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mastalerza wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 95 380 zł

Wybrany do realizacji

15 Remont schodów przy ul. Łęgi

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Remont chodnika od skrzyżowania z Drogą Kujawską do budynku Podhalańska 3

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 118 172 zł

Wybrany do głosowania

17 Wymiana podłoża na bezpieczne - plac zabaw przy ul. Kustronia 6 a b c

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Odrzucony merytorycznie

18 "KROKUSOWE WZGÓRZE KLIMEK"

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 62 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży "Zagraj w grę"

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Odrzucony merytorycznie

20 Czytanie bez barier - samochód dla Biblioteki

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 72 400 zł

Wybrany do realizacji

21 Monitoring Dworzec PKP - ul. Dworcowa

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 32 000 zł

Wybrany do głosowania

22 Instalacja kamer monitoringu miejskiego na ul. Grunwaldzkiej oraz dowieszenie kamer stałych na skrzy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 25 862 zł

Wybrany do realizacji

23 Szkoła Podstawowa nr 3: Wielofunkcyjny plac sportowy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

24 Miejsca postojowe przy Drodze Kaszubskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 108 606 zł

Wybrany do głosowania

25 Rozbudowa infrastruktury parkingowej dla mieszkańców ul. Dąbrówki oraz utworzenie miejsc parkingowyc

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

26 Bezpieczne chodniki na osiedlu Kopernika

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 115 000 zł

Odrzucony merytorycznie

27 Modernizacja rowu melioracyjnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "ŚWIT", ul. Waryńskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 90 000 zł

Wybrany do głosowania

29 ROZBUDOWA PARKINGU OSIEDLOWEGO PRZY UL.CZARNIECKIEGO/UL.BORA-KOMOROWSKIEGO

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

30 Budowa placu zabaw za Stokrotką na Osiedlu Lotnisko

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 119 941 zł

Wybrany do głosowania

31 Remont nawierzchni pieszojezdni na odcinku: ul. Chełmińska - budynek mieszkalny wielorodzinny przy u

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

32 Montaż systemu audiowizualnego w sali koncertowej w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 85 000 zł

Wybrany do głosowania

33 Remont nawierzchni ulicy i chodnika przed blokiem na ul. Dąbrówki 8 połączony z budową parkingu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 92 000 zł

Wybrany do głosowania

34 Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku do ul. Akacjowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 71 375 zł

Wybrany do głosowania

35 Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku do Sosnowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 112 485 zł

Odrzucony merytorycznie

36 Scenna plenerowa na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt: 247 565 zł

Wybrany do głosowania

37 Zielony teren rekreacyjno - edukacyjny przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 43 713 zł

Wybrany do realizacji

38 Stworzenie komiksów edukacyjnych

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 8 600 zł

Wybrany do głosowania

39 Bezpieczna strefa sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 119 500 zł

Wybrany do realizacji

40 Naprawa chodnika na osiedlu "Strzemięcin"

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 15 108 zł

Wybrany do głosowania

41 Budowa nowoczesnego systemu aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg publicznych miasta Grudziądz

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 236 775 zł

Wybrany do głosowania

42 Budowa nowoczesnego aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja - przy parafii pw. Św

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 43 000 zł

Wybrany do głosowania

43 Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z elementami sprawnościowymi Street Workout

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

44 Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Gastronomik"

Rodzaj: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do głosowania

45 Stare, nowe Wembley

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

46 Plenerowa siłownia - Aktywny Kopernik

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 105 500 zł

Wybrany do głosowania

47 Plenerowa siłownia "Góra Strzemyka"

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 105 500 zł

Wybrany do głosowania

48 Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Różanej w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do realizacji

49 Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności drogi gruntowej stanowiącej dojazd do budynków na os. Strze

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 110 549 zł

Wybrany do realizacji

50 Wykonanie strefy gier edukacyjno-ruchowych na dziedzińcu przy SP12

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Wybrany do głosowania

51 Rozbudowa infrastruktury ogólnodostępnego boiska sportowego znajdującego się w sąsiedztwie szkoły Po

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt