Wybrany do realizacji

1 Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 99 990 zł

Odrzucony merytorycznie

2 Wykonanie chodnika ścieżki na odcinku od pętli MZK przy ul. Dębowej do ul. Wierzbowej w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 211 768 zł

Odrzucony merytorycznie

3 Budowa przystanków autobusowych komunikacji miejskiej i przejścia dla pieszych na wysokości Kaplicy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 504 975 zł

Wybrany do głosowania

4 Żyjąca Trzynastka

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Wybrany do realizacji

5 Monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz wymiana uszkodzonego ogrodzenia kompleksu sportowo-

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 30 220 zł

Monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz wymiana uszkodzonego ogrodzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu

Wybrany do realizacji

6 Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 99 970 zł

Wybrany do głosowania

7 Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Dąbrówki 4

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

8 Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Legionów/Dąbrówki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

9 Boisko do piłki koszykowej i siatkówki przy Gimnazjum nr 8 ul. Legionów 2-12

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Odrzucony merytorycznie

10 Wykonanie chodnika na przejściu do szkoły budynków mieszkalnych z pętli tramwajowej i węzła komunika

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 152 567 zł

Wybrany do głosowania

11 Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Elbląska 7

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 45 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Tarpna

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 89 991 zł

Wybrany do głosowania

13 Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Zagospodarowanie terenu przy ul. Staszica 5 i 7 zielenią oraz elementami małej architektury

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 25 121 zł

Wybrany do głosowania

15 Wykonanie ogrodzenia miejsca składowania odpadów przy ul. Tkackiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 10 600 zł

Wybrany do realizacji

16 Kompleks rekreacyjno - sportowy - siłownia plenerowa oraz kącik plenerowy tenisa stołowego i gier pl

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 84 950 zł

Odrzucony merytorycznie

17 Wykonanie drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Śródmieście" przy ulicy Groblowej 15

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 143 137 zł

Wybrany do realizacji

18 Kompleks sportowo-rekreacyjny przy boisku SP12

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Lokalne Centrum Rekreacji przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 88 963 zł

Wybrany do realizacji

20 Kącik edukacyjno-zabawowy i siłownia plenerowa dla dzieci, młodzieży i doroslych przy ul. Tytoniowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Wybrany do głosowania

21 Ceramika+plastyka - pracownia w OPP

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 35 902 zł

Wybrany do realizacji

22 Budowa drugiej części boiska wielofunkcyjnego przy ZSO 4 dla mieszkańców Osiedla Chełmińskie

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Wybrany do głosowania

23 Remont drogi dojazdowej do kompleksu garaży

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 97 169 zł

Wybrany do głosowania

24 Uzupełnienie infrastruktury sportowej boiska Szkoły Podstawowej nr 15 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 80 250 zł

Odrzucony merytorycznie

25 Budowa ogólnodostępnego parkingu osiedlowego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 186 379 zł

Wybrany do głosowania

26 Kreatywna strefa gier i zabaw z miasteczkiem ruchu drogowego na terenie SOSW Nr 1 przy ul. Parkowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

27 Rozbudowa monitoringu miejskiego przy ul. Bora-Komorowskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

Wybrany do realizacji

28 Plac zabaw Kawalerii Polskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 39 557 zł

Wybrany do głosowania

29 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

30 Montaż sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. Generała Józefa Kustroni

Rodzaj: okręgowy

Koszt po weryfikacji: 46 400 zł

Wybrany do realizacji

31 Doposażenie 2 placów zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Odrzucony merytorycznie

32 Remont ul. Polskich Skrzydeł w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 235 762 zł

Wybrany do głosowania

33 Doposażenie basenu przy ZSO nr 5

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 15 050 zł

Wybrany do głosowania

34 Instalacja oświetlenia alei systemem fotowoltaicznym w ROD OAZA w Grudziądzu ul. Droga Łąkowa

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 54 000 zł

Wybrany do głosowania

35 Budowa parkingu i chodnika wzdłuż bloków Skarżyńskiego 10 i 12 oraz Ikara 16

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 90 893 zł

Wybrany do realizacji

36 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej oraz skoczni do skoku w dal na terenie szkoły przy ulicy Nauczyc

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 42 312 zł

Wybrany do realizacji

37 Bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa długości 100 m. o podłożu poliuretanowym przy ZSO Nr 3 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 99 938 zł

Odrzucony merytorycznie

38 Remont nawierzchni parkingów przedszkolnych przy ul. Korczaka 21 i ul. Jackowskiego 47

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 204 697 zł

Wybrany do realizacji

39 Wyposażenie w sprzęt sportowy Orlika przy ulicy Korczaka 23

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 23 456 zł

Odrzucony merytorycznie

40 Zejście schodowe ze skarpy wiślanej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Odrzucony merytorycznie

41 Montaż oświetlenia i monitoringu na Osadzie GRUD

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Strzemięcin

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

42 Rewitalizacja ogrodu św. Katarzyny oraz terenu przyległego do kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 95 755 zł

Odrzucony merytorycznie

43 Budowa parkingu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

44 Dwa ogólnodostępne place zabaw w Przedszkolu Miejskim "Rządz" przy ul. Łęgi 17 i ul. Mastalerza 6

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 99 961 zł

Odrzucony merytorycznie

45 Alejka dla dzieci do nauki jazdy na rowerze

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 10 640 zł

Odrzucony merytorycznie

46 Siłownia Plenerowa z p[lacem zabaw na osiedlu Rządz

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 76 188 zł

Wybrany do głosowania

47 Plac zabaw dla dzieci

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 99 913 zł

Wybrany do realizacji

48 Budowa sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie przejścia dla pieszych przy ZSO nr 1 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Rządz

Koszt po weryfikacji: 55 000 zł

Odrzucony merytorycznie

49 Plac zabaw w parku przy przychodni w Mniszku

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 48 632 zł

Wybrany do głosowania

50 Poprawa jakości życia mieszkańców bloków przy ul. Pocztowej 2, Puszkina 3 i Drogi Pomorskiej 12, 14,

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Mniszek – Rudnik

Koszt po weryfikacji: 99 547 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt