Wybrany do głosowania

1 Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Tarpna

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 100 000 zł

Odrzucony merytorycznie

3 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie chodnika ścieżki na odcinku od pętli MZK

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 180 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie chodnika ścieżki na odcinku od pętli MZK przy ul. Dębowej do ul. Wierzbowej w Grudziądzu

Odrzucony merytorycznie

4 Oświetlenie ulicy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 96 843 zł

Odrzucony merytorycznie

5 Oświetlenie

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 100 034 zł

Odrzucony merytorycznie

6 Budowa przyłączy wodociągowych

Rodzaj: okręgowy

Koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

7 Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul Legionów/Dąbrówki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 66 357 zł

Wybrany do głosowania

8 Renowacja terenu zielonego przy ul Grunwaldzkiej 21,21 A

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 6 000 zł

Odrzucony merytorycznie

9 Wykonanie monitoringu na terenie osiedla Tarpno 2, obejmującego ulice Tczewska/Elbląska

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 85 000 zł

Wybrany do głosowania

10 Wykonanie utwardzenia nawierzchni w strefie dojść do budynków i garaży ul. Karabinierów

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 96 490 zł

Odrzucony merytorycznie

11 Plac zabaw przy SP Nr 4 w Owczarkach

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 82 034 zł

Odrzucony merytorycznie

12 Remont nawierzchni na działce 1/98 przy ul Dąbrówki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 84 368 zł

Wybrany do realizacji

13 Ogród dziecięcych doświadczeń

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Miejski monitoring wizyjny dla nieruchomości przy ul. Piastowskiej, ul. Tczewskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 18 450 zł

Wybrany do realizacji

15 Rewitalizacja parku "Tivoli"

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 99 920 zł

Wybrany do głosowania

16 Kort tenisowy przy I LO w Grudziądzu.

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Remont drogi wewnętrznej przy ul. Słowackiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

18 Odnowienie boiska szkolnego i zaopatrzenie w sprzęt sportowy Gimnazjum nr 8 ul. Legionów 2-12

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 23 248 zł

Wybrany do głosowania

19 Remont chodnika i ulicy wzdłuż garaży przy Roty Grudziądzkiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 4 500 zł

Wybrany do głosowania

20 Kreatywny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 101 722 zł

Wybrany do głosowania

21 Remont chodnika wzdłuż posesji Nadgórna 52A - 52-50-48

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 15 000 zł

Wybrany do głosowania

22 Remont chodników z wymianą płytek na kostkę polbruk przy ul. Kościuszki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 80 000 zł

Odrzucony merytorycznie

23 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki polbruk przy ulicy Zbigniewa Kruszelnickiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 60 000 zł

Odrzucony merytorycznie

24 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Legionów 23 a 25 ( teren przyległy do dawnego kina Tivoli)

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 62 115 zł

Wybrany do realizacji

25 Miejski monitoring wizyjny dla nieruchomości - Nadgórna - Pułaskiego, Legionów - 6 Marca, Kościuszki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 37 900 zł

Wybrany do głosowania

26 Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 99 916 zł

Wybrany do realizacji

27 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu do mini piłki ręczne

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

28 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu do mini piłki nożne

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 139 849 zł

Wybrany do głosowania

29 Zadaszony szkolny parking rowerowy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 9 612 zł

Wybrany do głosowania

30 Miejski monitoring wizyjny dla nieruchomości Derdowskiego - Tysiąclecia, M z Ryńska - Waryńskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 45 264 zł

Wybrany do głosowania

31 Włączenie i eksploatacja w sieć monitoringu miejskiego obszaru znajdującego się u zbiegu ulic Piłsud

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 30 504 zł

Wybrany do głosowania

32 Przedłużenie nawierzchni jezdni oraz wyznaczenie i wykonanie miejsc parkingowych, przebud. ogro. GIM

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 56 066 zł

Wybrany do głosowania

33 Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyzwolenia w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Wybrany do głosowania

34 Remont nawierzchni ul. Tysiąclecia z wytyczeniem miejsc parkingowych na odcinku od ulicy M z Ryńska

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 43 600 zł

Wybrany do głosowania

35 Boisko szkolne w zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 100 000 zł

Odrzucony merytorycznie

36 Monitoring ul. Rybackiej i Marcinkowskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 47 500 zł

Odrzucony merytorycznie

37 Monitoring i oświetlenie terenu przy ul. Groblowej 13

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 14 250 zł

Odrzucony merytorycznie

38 Modernizacja miejsca składowania odpadów selektywnych przy ul. Rybackiej 6

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 5 500 zł

Wybrany do realizacji

39 Remont drogi wewnętrznej przy ul. Rybackiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

40 Budowa ławeczki z Kopernikiem na Rynku w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 94 500 zł

Odrzucony merytorycznie

41 Miejski monitoring wizyjny dla nieruchomości - przy ul. Groblowej 6,12,13,14, 15-17, 16,18,19

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt: 7 380 zł

Wybrany do głosowania

42 Wymiana nawierzchni chodnika i placu przed głównym wejściem do SP nr 15 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 98 366 zł

Wybrany do głosowania

43 Bezprzewodowa sieć komputerowa dla SP nr 15 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 9 550 zł

Wybrany do głosowania

44 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Bolesława Prusa 18-18D

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 34 902 zł

Wybrany do realizacji

45 Renowacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

46 Szafki szkolne szatniowe w SP nr 15

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 52 398 zł

Odrzucony merytorycznie

47 Posadzenie drzew wzdłuż ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ulicy Bydgoskiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 44 150 zł

Wybrany do realizacji

48 Rozbudowa monitoringu miejskiego w okręgu nr 5 - Kopernika

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 41 574 zł

Wybrany do głosowania

49 Rewitalizacja ogrodzenia obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 99 600 zł

Wybrany do realizacji

50 Oświetlenie traktu spacerowego na skarpie wiślanej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt: 27 213 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt