Wybrany do głosowania

1 Wykonanie chodnika - ścieżki na odcinku od pętli MZK przy ul. Dębowej w kierunku do ul. Wierzbowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 99 999 zł

Wybrany do realizacji

2 Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej 15 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt po weryfikacji: 83 380 zł

Odrzucony merytorycznie

3 Remont sali gimnastycznej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 117 195 zł

Wybrany do głosowania

4 Oświetlenie ulicy Dębowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

5 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Owczarki

Koszt: 94 577 zł

Wybrany do głosowania

6 Montaż monitoringu miejskiego u zbiegu ulic Tysiąclecia i Derdowskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 13 161 zł

Odrzucony merytorycznie

7 Wybudowanie chodnika od ul. Łużyckiej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 19 950 zł

Odrzucony merytorycznie

8 Wykonanie utwardzenia nawierzchni w strefie dojść do budynku i garaży przy ul. Karabinierów

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 50 922 zł

Wybrany do realizacji

9 Rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt po weryfikacji: 89 962 zł

Wybrany do głosowania

10 Mini plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kuntersztyn – Tuszewo

Koszt: 36 000 zł

Wybrany do głosowania

11 Plac sportowo - rekreacyjny z boiskiem do piłki koszykowej i siatkówki przy Gimnazjum nr 8 ul. Legio

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Budowa i doposażenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej Nr 9

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 97 534 zł

Wybrany do głosowania

13 Wielofunkcyjny plac do minigier

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

14 Kompleks higieniczno-sanitarny dla obiektów sportowych - sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjneg

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

15 Montaż monitoringu miejskiego na budynku hydroforowni przy ul. Tczewska 4

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 13 000 zł

Odrzucony merytorycznie

16 Przebudowa chodnika i ulicy

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Wykonanie monitoringu na terenie osiedla Tarpno, obejmującego ulice Tczewska/Elbląska/Kruszelnickieg

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 92 000 zł

Wybrany do realizacji

18 Kompleks rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców Tarpna

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

19 Budowa oświetlenia na ul. Sztumskiej w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 36 500 zł

Odrzucony merytorycznie

20 Wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie placu zabaw przy ul. Legionów/Dąbrówki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

21 Remont nawierzchni na działce 1/98 przy ul. Dąbrówki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Tarpno

Koszt po weryfikacji: 85 000 zł

Wybrany do realizacji

22 Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 99 997 zł

Odrzucony merytorycznie

23 Ciąg komunikacyjny - chodnik i droga w Gimnazjum nr 6 w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 161 000 zł

Wybrany do głosowania

24 Strefa rekreacji i sportu "Active park" przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieski

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 98 772 zł

Wybrany do głosowania

25 Budowa siłowni napowietrznej przy GKS Olimpia w Grudziądzu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 80 258 zł

Wybrany do głosowania

26 Montaż monitoringu miejskiego na osiedlu Modrzewskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 13 161 zł

Wybrany do głosowania

27 Budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Sienkiewicza 22

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

28 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy SP 12 ul. Moniuszki

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 98 650 zł

Wybrany do głosowania

29 Zadaszony szkolny parking rowerowy (Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz) Au

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 25 649 zł

Wybrany do głosowania

30 Boisko szkolne w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

31 Monitoring ulicy Kosynierów Gdyńskich i Sienkiewicza wraz z I Liceum Ogólnokształcącym i podwórzem

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Śródmieście – Wyzwolenia

Koszt po weryfikacji: 33 025 zł

Wybrany do realizacji

32 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSO 4

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 99 937 zł

Wybrany do głosowania

33 Remont nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 15

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 12 389 zł

Wybrany do głosowania

34 Uzupełnienie infrastruktury sportowej boiska Szkoły Podstawowej nr 15

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

35 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Bolesława Prusa 18-18d

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 34 902 zł

Wybrany do realizacji

36 Szafki szkolne szatniowe w SP Nr 15 w Grudziądzu przy ul. Bydgoskiej 24

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 29 411 zł

Wybrany do głosowania

37 Budowa siłowni plenerowej dla dorosłych

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 24 792 zł

Wybrany do głosowania

38 Montaż stojaków rowerowych zlokalizowanych na terenie obrębu nr 5 - Kopernika - Chełmińskie

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 12 728 zł

Wybrany do głosowania

39 Postawienie urządzeń siłowni plenerowej dla dorosłych

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kopernika – Chełmińskie

Koszt po weryfikacji: 10 947 zł

Wybrany do głosowania

40 Rozbudowa monitoringu miejskiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 32 103 zł

Wybrany do głosowania

41 Parking przy ul. Parkowej

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 94 500 zł

Wybrany do realizacji

42 Modernizacja obserwatorium astronomicznego w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przy ZST

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 98 000 zł

Wybrany do głosowania

43 Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kasprzyckiego

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 66 000 zł

Wybrany do głosowania

44 Budowa ogólnodostępnego parkingu

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 86 000 zł

Wybrany do realizacji

45 Plac zabaw dla dzieci przy SP 3 z okręgu nr 6

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko

Koszt po weryfikacji: 8 000 zł

Wybrany do głosowania

46 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej, bieżni tartanowej oraz rozbiegu i piaskownicy do skoku w dal

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 99 000 zł

Wybrany do realizacji

47 Doposażenie 2 placów zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" w Grudziądzu przy ul. Kustro

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 61 000 zł

Wybrany do realizacji

48 Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko - tzw. "WEMBLEY"

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 79 000 zł

Wybrany do głosowania

49 Montaż stojaków rowerowych typ U-16

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Wybrany do głosowania

50 Budowa parkingu wzdłuż ul. Skarżyńskiego 10 i 12 oraz chodnika

Rodzaj: okręgowy

Okręg: Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka

Koszt po weryfikacji: 82 500 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt