zadanie nr 92

92. Plac zabaw dla dzieci


Lokalizacja

Osiedle Nowy Rządz, przy ul. Rakowskiego i ul. Konstytucji 3 Maja, na terenie działki nr 2/200 obręb 133.

Opis zadania

Plac zabaw składający się z elementów zabawowo- rekreacyjnych takich jak: zadaszone wieże, zjeżdżalni prostych i tubowych, zjazdu strażackiego przejść tunelowych, elementów sprawnościowych takich jak podciągi, siatka do wspinania, ścianki wspinaczkowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Plac zabaw przeznaczony dla dzieci celem rozwoju aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Plac składający się z wielu zróżnicowanych elementów pozwalających na kreatywne zabawy. Stworzony z materiałów wysokiej jakości, posiadający wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa. Wymiary: 5,40 x 15,80 m, wysokość: 5,20 m.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.