zadanie nr 91

91. Serca na plastikowe nakrętki


Lokalizacja

Biblioteka Główna oraz Filie nr 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14.

Opis zadania

W ramach projektu zostaną zakupione kosze na plastikowe nakrętki w kształcie serca dla placówek Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu: Filii nr 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14 oraz Biblioteki Głównej.
Kosztorys: Serca: 9x2500zł= 22500zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Zbieranie nakrętek, to dobry sposób, by oprócz korzystania z biblioteki, wywoływać u mieszkańców postawę dbałości o nasze środowisko poprzez segregację.

ocena pozytywna
Zmiana zakresu i nazwy zadania: Serca na plastikowe nakrętki. Zmniejszona wartość zadania.