zadanie nr 83

83. Budowa parkingu osiedlowego dla mieszkańców ul. Kasprzyckiego, Bora Komorowskiego, Smoleńskiego


Lokalizacja

DZIAŁKA EWIDENCYJNA: 6/138, OBRĘB: 097. Okolice bloku mieszkalnego przy ul. Kasprzyckiego 5.

Opis zadania

W ramach zadania powstanie parking na 10 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową. Wielkość parkingu i drogi dojazdowej ok. 27m x 11m + ok. 40m2 łącznika pomiędzy parkingiem a istniejącą, ślepą drogą dojazdową. Nowy parking i droga dojazdowa wykonane zostaną z nawierzchni asfaltowej. Obrzeża parkingu wykonane z krawężników betonowych. Przewiduje się dodatkowo wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem wszystkie grupy wiekowe - zarówno kierowców jak i mieszkańców budynków, których dotyczy przedmiotowe zadanie. Aktualnie w wyniku dynamicznego przyrostu ilości pojazdów parkujących na osiedlu, występuje bardzo duży problem z dostępnością miejsc parkingowych, co skutkuje także zajmowaniem przez parkujące pojazdy chodników i terenów zielonych. To z kolei prowadzi do dewastacji terenów zielonych i znaczącego utrudnienia komunikacji zarówno dla pieszych jak i kierowców. Ponieważ na osiedlu dostępny jest teren niefunkcjonującego już boiska do gry, do którego praktycznie prowadzi istniejąca droga dojazdowa (brak na przedmiotowym boisku jakiejkolwiek nawierzchni a na terenie tym praktycznie nie odbywają się już aktywności sportowe), teren ten można zaadoptować na parking, zmniejszając w ten sposób codzienne niedogodności, z którymi mierzą się mieszkańcy tak dużego osiedla. Na osiedlu brak jest praktycznie innych lokalizacji o takim potencjale pod wykonanie parkingu.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania. Częściowa zmiana zakresu - nawierzchnie asfaltowe.

Załączniki