zadanie nr 81

81. Wykonanie chodnika oraz rewitalizacja zieleni (ul. Kasprzyckiego 1,3,5, Bora Komorowskiego 8,10,12)


Lokalizacja

Teren pomiędzy ul. Kasprzyckiego a Bora Komorowskiego. DZIAŁKA EWIDENCYJNA: 6/138, OBRĘB: 097, zgodnie z załączoną mapka poglądową.

Opis zadania

1. Wykonanie chodnika  gr. 8cm. Pow. chodnika ok. 2m x 6m tj. ok. 12m2. (obszar D) Nawierzchnia naturalna lub imitująca naturalną.
2. Posadowienie 2 ławek poza obszarem chodnika, na przygotowanych placach pod ławki. Ławki miejskie, betonowe z siedziskiem z grubych kantówek drewnianych, bez oparcia; Place pod ławki gr. 8cm. Powierzchnia każdego placu ok. 1,5m x 2,5m tj. łącznie 2 place ok. 7,5m2.
3. Montaż beton.- drewnianego kosza na odpady (1szt.).
4. Nasadzenie drzew i krzewów:
- w obszarze A: 6szt. katalpa, 3szt. wiśnia różowa, 9 x sosna bośniacka, sosny górskie w ilości ok. 40szt.,
- w obszarze B: 7szt. wiśnia pissardi, 6szt. brzoza pożyteczna, wykonanie łąki z roślinami midodajnymi + 2 x mała tabliczka informacyjna .
- w obszarze C: 1szt. sosna bośniacka + 2szt. wiśnia pissardi (zamiennie za sadzonkę 'zwiędłą').
- Dosianie trawy w miejscach dużych ubytków i nasadzeń - samo wysianie.
Przy realizacji zadania należy użyć możliwie największych dostępnych sadzonek drzew/krzewów.

Uzasadnienie realizacji zadania

Wykonanie zadania pozwoli zakończyć rozpoczętą wcześniej rewitalizację terenu zielonego na wskazanym obszarze. Na osiedlu, którego dotyczy przedmiotowy projekt następuje zmiana pokoleniowa drzew, stąd konieczne jest wysadzenie nowych, w większości niskopiennych gatunków.
Wykonanie chodnika umożliwi bezproblemowe dojście mieszkańców do nowopowstałego parkingu, co zapobiegnie dewastacji zrewitalizowanych terenów zielonych.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania. Częściowa zmiana zakresu - podłoże naturalne lub imitujące naturalne.

Załączniki