zadanie nr 79

79. Gry plenerowe


Lokalizacja

Ulica Dąbrówki 7 oznaczona jako działka 1/83 i 1/103 obręb nr 13 teren Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu

Opis zadania

W ramach projektu mają zostać wykonane gry plenerowe dla całej rodziny.  Projekt zakłada rozbiórkę części placu z zniszczonej nawierzchni ze starych płyt betonowych. Na ich miejscu będą zamontowane płyty bezpieczne na których są gry plenerowe dla całej rodziny między innymi: "Klasy", "Twister", "Alfabet" "Chińczyk",  " Lustro", "Szachy". Dodatkowo zostaną zamontowane ławki do odpoczynku. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa wypoczywających dzieci na przerwach międzylekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury szkolnej dostępnej dla mieszkańców.  Gry dadzą też możliwość urozmaicenia prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt jest kontynuacją rozbudowy istniejącej infrastruktury znajdującej się na terenie SP18 (boisko, siłownia, ogród doświadczeń) służącej jako alternatywa do spędzania czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców osiedla. Dzięki wybudowaniu gier plenerowych dzieci wraz z rodzinami z osiedla Tarpno będą mogły spędzać wolny czas w ciekawy i bezpieczny sposób. W okolicy nigdzie nie ma takich gier. Poprzez wymianę części placu teren stanie się bezpieczniejszy dla osób spędzających czas na terenie szkoły, nauczyciele zyskają dodatkowe sposoby prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu. Dodatkowo montaż ławek zapewni miejsce do wypoczynku. Cały projekt jest zlokalizowany w bezpiecznym monitorowanym miejscu z dala od ruchu samochodowego.

ocena pozytywna

Załączniki

Kosztorys