zadanie nr 77

77. UTWORZENIE STREFY ATRAKCJI PLENEROWYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Sobieskiego 12, działka nr 2/18, obręb nr 132
tereny zielone przy boisku ORLIK oraz przy asfaltowym boisku wielofunkcyjnym

Opis zadania

Powstanie na terenie SP 20 Strefy Atrakcji Plenerowych  ma na celu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców os. Rządz i uczniów szkoły. Strefa ta będzie kolejnym etapem zagospodarowania niewykorzystywanej części kompleksu sportowego SP 20, który docelowo ma szansę stać się dużym Osiedlowym Centrum Sportu, gdzie z powodzeniem mogą spędzać czas zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, uprawiając formy rekreacji dostosowane stopniem trudności do danej grupy wiekowej. Pojawienie się w strefie mini parku linowego i młyńskiego koła, sprzyjać powinno poprawie koordynacji ruchowej i wzmocnieniu układu ruchu korzystających z w/w atrakcji dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Mini park linowy zainstalowany będzie na niewielkiej wysokości bez potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci kasków czy uprzęży. Dopełnieniem istniejącej infrastruktury sportowej będzie nowy chodnik, pomiędzy już istniejącymi strefami Centrum Sportu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Zwiększająca się z każdym rokiem ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych rozumiejących potrzebę aktywnego spędzania czasu, wymaga powiększenia oferty w zakresie miejsc do uprawiania sportu i rekreacji. Ilość osób starszych w perspektywie najbliższych lat będzie ulegała systematycznemu zwiększeniu i planowana inwestycja to jeden z elementów lokalnej integracji międzypokoleniowej, w której członkowie całych rodzin będą mieli możliwość wspólnego  spędzenia wolnego czasu. Główną korzyścią dla dorosłych z funkcjonowania nowego obiektu sportowego będzie możliwość bezpiecznego i efektywnego uprawiania ćwiczeń zarówno w celach profilaktycznych, jak i dochodzenia do pełnej sprawności po przebytych chorobach i urazach. Funkcjonalność i solidne wykonanie poszczególnych urządzeń powinny być zachętą dla seniorów do rozpoczęcia regularnych ćwiczeń.
Dzieci w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie wolnym, będą mogły aktywnie spędzić czas w gronie rówieśników, poprawić koordynację ruchową, poczucie równowagi, dokładność, celność oraz rozwijać inwencję twórczą przy wymyślaniu nowych zabaw.
Powstanie w 2021 roku Strefy Integracji Międzypokoleniowej a w kolejnych latach wymiana nawierzchni żużlowej bieżni, powstanie boiska do gier zespołowych, boiska do piłki siatkowej i nożnej plażowej  oraz uzupełnienie strefy fitness i zabaw to elementy które sprawią, iż Osiedlowe Centrum Sportu na Rządzu ma szansę stać się najlepiej wyposażonym obiektem.

ocena pozytywna