zadanie nr 75

75. Dzieło Rogowe - Porządkowanie historii


Lokalizacja

Dzieło Rogowe Twierdza Grudziądz, ul. Jagiełły

Opis zadania

Odtworzenie pierwotnego wyglądu obszaru obejmującego przestrzeń Dzieła Rogowego Twierdzy Grudziądz, zlokalizowanego w lesie Garnizonowym. Głównym celem zadania jest przywrócenie atrakcyjności zapomnianemu miejscu o ogromnej wartości historycznej oraz zahamowanie procesu przyczyniającego się do pogorszenia kondycji znajdujących się tam obiektów. Pierwszy etap prac obejmowałby wycinkę drzew oraz uporządkowanie terenu w obrębie obszaru Dzieła Rogowego, a także, jeśli pozwolą środki wykonanie nowych nasadzeń wybranych gatunków drzew tworzących aleje prowadzące do obiektu w pozostałych częściach lasu Garnizonowego wraz z małą architekturą w postaci ławek oraz śmietników.

Uzasadnienie realizacji zadania

Włączenie obiektu jako atrakcji dla mieszkańców, turystów oraz rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej położonej równolegle do obszaru Dzieła Rogowego.

ocena pozytywna
Usunięto słowo "etap" z nazwy zadania.