zadanie nr 72

72. Plac do parkowania rowerów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grudziądzu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Jaśminowa 2 86-300 Grudziądz.
Plac, na którym będzie realizowane zadanie, znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu, obok siłowni plenerowej, działka 3/10, obręb 160.

Opis zadania

Celem projektu jest zakup i montaż wiaty na rowery, odnowienie już istniejącej, zamontowanie 4 ławek i 3 koszy. Obiekt będzie służył osobom korzystającym z boiska, siłowni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz uczniom i pracownikom szkoły.
W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu i bliskie sąsiedztwo z parkiem i terenami podmokłymi, przewidziana jest także wymiana starego, skorodowanego płotu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Planowana inwestycja ma służyć nie tylko mieszkańcom osiedla, ale także osobom lubiącym wycieczki rowerowe czy udającym się na plażę nad pobliskim jeziorem. Będzie to też znakomitym uzupełnieniem miasteczka ruchu drogowego, które powstanie w ramach GBO 2021. Budowa nowej wiaty i ogrodzenia umożliwi bezpieczne pozostawienie swojego roweru, co wiele osób zachęci do korzystania z tego środka transportu, przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych.

ocena pozytywna