zadanie nr 70

70. „Nie jesteś moim wrogiem” – dyskutujemy o ideach


Lokalizacja

Cykl odbędzie się w salach grudziądzkiej Mariny, przy ulicy Portowej 8.

Opis zadania

„Nie jesteś moim wrogiem” to projekt społeczny odpowiadający na palące potrzeby, które zaobserwowałem w ciągu ostatnich miesięcy. Wobec polaryzacji społecznej przede wszystkim ludzi młodych możemy zauważyć, że coraz bardziej okopujemy się na swoich stanowiskach, nie próbując nawet nawiązywać dialogu z drugą stroną sporu. Cykl 9 dyskusji, poświęconych palącym tematom ostatniego roku, z krótkimi wstępami wygłoszonymi przez zaproszonych gości, ma na celu odczarowanie wizerunku drugiej strony, ponieważ coraz częściej oponenci ideowi przedstawiani są jako wrogowie. Dyskutować będziemy zarówno o elementach ekonomicznych (podatki i partycypacja w nich ludności), bieżących (epidemia COVID-19 i jej wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie), jak i światopoglądowych (kościół, jego rola w społeczeństwie i jego rozwoju). Zapraszani goście będą reprezentować różne poglądy, natomiast format dyskusji zapewni możliwość wypowiedzenia się każdemu, kto będzie miał na to ochotę.

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki realizacji zadania zyskają wszystkie grupy mieszkańców, ponieważ spotkania będą otwarte. Obywatele miasta i goście będą mieli możliwość nie tylko skonfrontowania swojego zdania z innymi, ale również nauczenia się kultury dyskusji (czemu poświęcimy pierwsze spotkanie). Uważam, że problem jest palący, ponieważ wszyscy widzimy narastające zjawisko baniek medialnych, do których docierają informacje tylko i wyłącznie zgodne z naszym światopoglądem. W tym właśnie Internet jest gorszy od dyskusji publicznych, o wiele łatwiej skonfigurować go tak, żeby nie spotykać się z osobami mającymi inny niż nasz pogląd na różne sprawy. Dodatkowo taki cykl może mieć bardzo dobry rezonans medialny, ukazujący Grudziądz jako miasto, w którym umiemy ze sobą rozmawiać i organizować wydarzenia wkluczające w debatę publiczną osoby z różnymi poglądami.

Efektem podjętych działań ma być przede wszystkim zmiana spojrzenia na osoby, mające inny pogląd niż my sami, chcemy, żeby lepsze poznanie „wroga” przyczyniło się przede wszystkim do myślenia inkluzywnego, rozszerzającego horyzonty oraz likwidującego bariery mentalne.

Dyskusja prowadzona na sali jest też odmienną formą rozmowy, do której przyzwyczaił nas COVID-19. Chcemy pokazać, że dyskusja nie kończy się na Internecie, a prowadzenie jej w gronie ludzi nam nieznanych uczy zasad dialogu społecznego.

ocena pozytywna