zadanie nr 69

69. Stworzenie komiksu edukacyjnego „Super Ekoś odkrywa niesamowity świat owadów”


Lokalizacja

Komiksy będą ogólnodostępne w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1
oraz w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Sikorskiego 32-36

Opis zadania

W ramach zadania planowane jest stworzenie komiksu edukacyjnego przedstawiającego różnorodne gatunki owadów występujące na terenie Grudziądza. Komiks ma na celu ukazanie owadów jako bogatą i bardzo zróżnicowaną grupę zwierząt. Oprócz przedstawienia lokalnych gatunków, komiks będzie także lekcją na temat środowiska życia owadów, roli owadów w przyrodzie i w życiu człowieka oraz ma być zachętą dla młodego pokolenia do poznawania tej najliczniejszej na naszej planecie grupy zwierząt. W efekcie odbiorca komiksu będzie rozpoznawał gatunki owadów oraz będzie potrafił żyć z nimi w zgodzie.

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt kierowany jest głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Komiksy przedstawiające świat owadów ułatwią rozpoznawanie poszczególnych gatunków należących do wspomnianej grupy zwierząt oraz pozwolą wzbogacić wiedzę, dzięki czemu dzieci obcując z przyrodą będą miały możliwość lepszego jej poznania oraz zrozumienia. Forma komiksu w zabawny oraz ciekawy sposób pozwoli przedstawić gatunki owadów występujące w naszej najbliższej okolicy oraz pozwoli odbiorcom poznać bliżej środowiska życia owadów.

ocena pozytywna