zadanie nr 68

68. Nawierzchnia rekreacyjna z grami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej numer 9


Lokalizacja

ul. Forteczna 29, 86-300 Grudziądz

Opis zadania

W ramach projektu planuje się wykonanie bezpiecznej strefy z grami edukacyjnymi łączącej plac zabaw i siłownię napowietrzna z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.
Wykonanie zadanie poprzez wyrównanie istniejącego, nierównego podłoża składającego się z popękanych płyt chodnikowych poprawi komunikację i znacznie wpłynie na bezpieczeństwo osób poruszających się pomiędzy siłownią a placem zabaw. Dodatkowo dzieci i młodzież będą miały możliwość spędzania czasu wolnego wykorzystując do gier i zabaw zainstalowane "tradycyjne" gry, takie jak: warcaby, gra klasy, piramida.

Uzasadnienie realizacji zadania

Zrealizowane zadanie rozwiąże problem bezpieczeństwa na terenie łączącym siłownie z placem zabaw, na którym dochodziło bardzo często do upadków, otarć, skręceń a nawet złamań kończyn osób przebywających na tym terenie. Dodatkowo wpłynie na atrakcyjność i połączy istniejące już tu trzy strefy rekreacyjne: strefa gier zręcznościowych, strefa siłowni i strefa placu zabaw.Powstałe na powierzchni tradycyjne gry typu: warcaby, gra w klasy, piramida, itp. pobudzą kreatywność dzieci, wpłyną znacznie na ich rozwój a także wpłyną na integrację środowiska lokalnego.

ocena pozytywna