zadanie nr 67

67. Przegląd filmowy "Meandry"


Lokalizacja

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5 - sala audiowizualna

Opis zadania

W ramach zadania proponuje się realizację dwudniowego przeglądu filmowego. Przegląd swoją nazwą nawiązuje symbolicznie do wstęgi Wisły, gdyż podczas jego trwania zostaną wyświetlone filmy, w których ukazano kadry realizowane na terenach nadwiślańskich, w tym na terenie miasta Grudziądza. Przegląd planowany jest na weekend – dwa filmy zostaną wyświetlone w sobotę oraz dwa w niedzielę. Proponowany repertuar: „Ludzie Wisły”, reż. A. Ford, J. Zarzycki; „Ognisty jeździec”, reż. N. Grosse; „Rok spokojnego słońca”, reż. K. Zanussi; „Tatarak”, reż. A. Wajda. Historię powstawania poszczególnych filmów przybliży prowadzący, który omówi również grudziądzkie kadry i zachęci uczestników przeglądu do dyskusji.

Termin realizacja zadania: II połowa 2022 r.

Uzasadnienie realizacji zadania

Organizacja przeglądu filmowego ma na celu stworzenie nowej imprezy kulturalnej, która pozwoli mieszkańcom na zapoznanie się z polską oraz europejską kinematografią. Filmy dobrano w ten sposób, aby umożliwić odbiorcom prześledzenie jak w poszczególnych okresach XX wieku było ukazywane nasze miasto i tereny nadwiślańskie. Dzięki przeglądowi mieszkańcy miasta będą mieli okazję poznać możliwości wykorzystania plenerów nadwiślańskich w kinematografii.

ocena pozytywna