zadanie nr 66

66. Nordic Walking jako forma prozdrowotnej aktywizacji mieszkańców Grudziądza


Lokalizacja

Etap I  -   Akcja informacyjna  - Miasto Grudziądz
Etap II – Spotkanie inauguracyjne  - Marina Grudziądz
Etap III – Spotkania szkoleniowe z instruktorami (miejsce zbiórki, a potem wymarsz                w teren):
• Os. Lotnisko – boisko SP nr 21 – Park Miejski -  Lasek Komunalny
• Os. Rządz  - boisko SP nr 20
• Os. Mniszek – boisko SP nr 11
• Os. Strzemięcin – osada Grud
• Śródmieście  - parking przy Flisaku – Błonia Nadwiślane
• Śródmieście – Park Miejski – przy budynku MORiW
• Os. Tarpno – boisko szkoły/przedszkola
• Os. Lotnisko – boisko SP nr 21 – Park Miejski - Las Komunalny

Etap IV  Turystyczno – rekreacyjne wyjazdy autokarowe połączone z marszem NW:
    - „ Poznajemy okolice Brodnicy” - Brodnica i okolice
    - „Poznajemy Kociewie „ - Starogard i okolice
    - „Menonici obok nas” - Dolina dolnej Wisły
    - „Rajd po Ziemi Chełmińskiej – Chełmno i okolice
    - „Wrota Pomorza „- Smętowo Graniczne i Kwidzyn
    - „ Jesień w Borach Tucholskich” - Tuchola i okolice
    - „ Do gwiazd z Mikołajem „ - Toruń i okolice
Etap V  -  podsumowanie projektu – spotkanie integracyjne Marina Grudziądz

Opis zadania

Za pomocą ZADANIA chcemy propagować aktywny i zdrowy tryb życia  mieszkańcom poprzez chodzenie z kijkami NW.
Zadanie  zostanie zaplanowano do realizacji  etapami .
I etap to część informacyjna o projekcie
II etap  spotkanie inauguracyjne:
    - omówienie projektu - Nordic Walking
    - spotkanie z dietetykiem
    - pokaz prawidłowej techniki chodzenia i prawidłowego doboru kijków NW
    - Powitanie Wiosny z kijkami NW – pierwszy marsz NW
III  etap – 8 spotkań z instruktorem NW na osiedlach Grudziądza
IV etap  -  7 wyjazdów rekreacyjno – turystycznych połączonych z marszem NW  i  poznawani.
CELE:
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
Doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji.
Propagowanie NORDIC WALKING, jako formy zdrowego stylu życia, aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym.
Promowanie Grudziądza jako miasta ludzi aktywnych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dostępny dla wszystkich chętnych, a w szczególności:
• dzieci, młodzież – profilaktycznie przy wadach postawy(chodząc z kijkami automatycznie utrzymujemy prawidłową postawę ciała,
• osoby pracujące w pozycji siedzącej - redukuje napięcie mięśni barku i karku. Obszerne swobodne ruchy ramion powodują lepsze ukrwienie w obrębie karku i rozluźnienie mięśni barku i ramion,
• osoby starsze - poprawia kondycję i koordynację, podnosi pewność chodzenia na śliskim i nierównym podłożu. Umiarkowany ruch wzmacnia kości, zmniejsza ryzyko osteoporozy, poprawia sprawność układu krążenia i układu oddechowego
• osoby otyłe w różnym wieku - daje szansę na redukcję wagi, gdyż intensywność marszu z kijkami jest większa od zwykłego spaceru i organizm spala ponad 400 kal./h., podczas gdy przy zwykłym chodzeniu około 200 kal./h.,
•    NW jest szeroko stosowany w rehabilitacji pacjentów, gdyż świetnie niweluje
dysfunkcje układu ruchu po kontuzjach i operacjach
• W górach i nie tylko z techniki marszu NW uzyskujemy dodatkowe korzyści gdyż wspierając się na kijkach odciążamy stawy skokowe, kolanowe i biodrowe do 30%  oraz odciążamy kręgosłup.
Korzyści dla miasta
- Umożliwi podniesienie świadomości prozdrowotnego stylu życia oraz sposobu jego podtrzymania.
- Umożliwi integrację społeczności lokalnej oraz rodzin  aktywnie spędzających czas wolny.                    
- Zapewni poznanie nowej i atrakcyjnej formy dbania o zdrowie i sprawność fizyczną
- Wydłuży życie zawodowe mieszkańców i podniesie jakość życia w mieście.
- Jest miastem rzeczywiście promującym i realizującym projekty zdrowego i aktywnego  stylu życia mieszkańców na masową skalę.
- Stanie się atrakcyjnym miejscem  oferując mieszkańcom NW jako formę aktywności  fizycznej w czasie wolnym.
- Zwiększy się oferta rekreacyjna.
-    Zwiększy swój prestiż jako miasto kładące nacisk na prozdrowotny styl życia.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.