zadanie nr 64

64. Renowacja trawnika przy ul. Legionów, od CKU do Biblioteki Miejskiej


Lokalizacja

Grudziądz, teren zielony przy ul. Legionów na odcinku od nr 2 do 28. Teren stanowi własność Gminy-Miasto Grudziądz.

Opis zadania

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Legionów na odcinku pomiędzy nr 2 a 28, tj. od CKU do Biblioteki Miejskiej.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- przygotowanie podłoża, nawiezienie ziemi żyznej, założenie trawników siewem (odmiana trawy powinna być odporna na silne zacienienia i zwierzęta domowe),
- wykonanie nawierzchni pod istniejącymi ławkami parkowymi. – płyty chodnikowe kwadratowe,szare,
- wykonanie 8 rabat, (proponowana powierzchnia rabat około 110 m2 i około 700 szt. bylin, krzewów liściastych oraz traw ozdobnych)
- wyściółkowanie rabat otoczakiem frakcji 16/32 mm na agrowłókninie wraz z obramowaniem rabat obrzeżem typu EKOBORD
- montaż 6 koszy na śmieci.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania bieżącej pielęgnacji trawnika i roślin, do końca okresu wegetacyjnego (tj. od dnia zasadzenia, praktycznie do końca jesieni w danego roku).

Uzasadnienie realizacji zadania

Teren zieleni znajdujący się przy ul. Legionów na odcinku od CKU do Biblioteki Miejskiej, w samym sercu tętniącego życiem miasta jest w złym stanie. W okresie wegetacyjnym nie ma tam praktycznie żadnej roślinności, jest czarna ziemia na którym znajduje się starodrzew. Warto zrewitalizować ten pas zieleni, aby mieszkańcy pobliskich bloków i kamienic zyskali nowe, atrakcyjne miejsce w swojej najbliższej okolicy. Po rewitalizacji miejsce to będzie swym widokiem zachwycać także innych mieszkańców Grudziądza i gości, którzy będą spacerowali lub przejeżdżali przez tą część miasta.

ocena pozytywna