zadanie nr 63

63. Boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki i p.ręcznej na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego


Lokalizacja

GRUDZIĄDZ, UL. SIENKIEWICZA 22, TEREN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRUDZIĄDZU,
W OBRĘBIE 36 DZIAŁKA 5/9 O POWIERZCHNI 0,3592 HA, WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,
KW TO1U/00014329/4.
DZIAŁKA POD INWESTYCJĘ POŁOŻONA JEST NA TERENIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,
JEST OGRODZONA I ZABUDOWANA CZĘŚCIĄ ASFALTOWĄ, NAWIERZCHNIĄ ZIEMNĄ. ZABUDOWA TA KOLIDUJE Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ. MODERNIZACJA FUNKCJONALNOŚCI TERENU ZOSTAŁA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ DYREKTORA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRUDZIĄDZU. DOJAZD NA TEREN DZIAŁKI JEST ZAPEWNIONY OD STRONY SIENKIEWICZA. LOKALIZACJA BOISK ZAPEWNIA BEZPIECZNY I ŁATWY DOJAZD DO OBIEKTU.

Opis zadania

PRZEKSZTAŁCENIE NAWIERZCHNI ZIEMNEJ I TRAWIASTEJ NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO :

- KOSZYKÓWKI / SIATKÓWKI I PIŁKI RĘCZNEJ  – O WYMIARACH 40M X 20M = 800 M2 POŁOŻONEGO NA ZAPLECZU HALI SPORTOWEJ IV LO PRZY UL. SIENKIEWICZA 22.

REALIZACJA PROJEKTU MA NA CELU PROPAGOWANIE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, UDOSTĘPNIENIE NOWEGO OBIEKTU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU ORAZ SPORTOWCÓW TRENUJĄCYCH W KLUBACH SPORTOWYCH.

Uzasadnienie realizacji zadania

ZMODERNIZOWANA INFRASTRUKTURA STWORZY WARUNKI DO PROWADZENIA PROCESÓW SZKOLENIOWYCH I EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z UPRAWIANIEM SPORTU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ ORAZ AKTYWNEJ REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA. DOSTĘP DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH BYŁBY OTWARTY DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PRAGNĄCYCH KORZYSTAĆ Z AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, CO BĘDZIE ZNAKOMITĄ ALTERNATYWĄ DLA BRAM I PODWÓREK KAMIENIC, SZCZEGÓLNIE PODCZAS OKRESU LETNIEGO ORAZ PRZERWY WAKACYJNEJ OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH. Z OBSERWACJI MOŻNA WNIOSKOWAĆ, ŻE ŚRÓDMIEŚCIE JEST TERENEM, NA KTÓRYM
W WIĘKSZOŚCI PANUJE NIŻ SPOŁECZNY, FINANSOWY I WYCHOWAWCZY, CO SKUTKUJE RÓŻNEGO RODZAJU PROBLEMAMI OKOLICZNYCH MIESZKAŃCÓW. W ZWIĄZKU Z TĄ GRUPĄ REALIZACJA PROJEKTU MA NA CELU WYELIMINOWANIE NUDY ORAZ RODZĄCYCH SIĘ Z NIEJ POMYSŁÓW CZĘSTO SPRZECZNYCH Z PRAWEM.  PODSUMOWUJĄC REALIZACJA OPISYWANEGO PROJEKTU MA
W ZAMIERZENIU POPRAWĘ JAKOŚCI BYTOWANIA SZCZEGÓLNIE MIESZKAŃCÓW ŚRÓDMIEŚCIA,
CO ŁĄCZY W SOBIE ELIMINACJĘ WIELU ZAUWAŻALNYCH PROBLEMÓW EGZYSTENCJALNYCH
Z JEDNOCZESNYM PROPAGOWANIEM SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE NOWEGO ORAZ POWSZECHNIE DOSTĘPNEGO OBIEKTU – BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKÓWKI
I SIATKÓWKI. PONADTO WYBUDOWANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO UATRAKCYJNI NIE TYLKO ZAJĘCIA, ALE I ROZSZERZY WACHLARZ MOŻLIWOŚCI TRENINGOWYCH DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW TRENUJĄCYCH DANE DYSCYPLINY W KLUBACH SPORTOWYCH, MIĘDZY INNYMI KLUBU KOSZYKÓWKI „BASKET-STAL”, KTÓRY NA TERENIE SZKOŁY WYNAJMUJE HALĘ SPORTOWĄ.

ocena pozytywna

Zwiększona wartość zadania