zadanie nr 54

54. Rewitalizacja zieleni na Placu Niepodległości


Lokalizacja

Plac Niepodległości

Opis zadania

Rewitalizacja zieleni na całym Placu Niepodległości miałaby polegać na nasadzeniu drzew i roślin, a także uzupełnienie już istniejących krzewów (wraz z częścią po przeciwnej stronie ul. Mickiewicza). Oprócz zagospodarowania zielenią: ujednolicenie/wymiana elementów małej architektury, częściowa wymiana nawierzchni (czerwona kostka betonowa), stowrzenie powiązań widokowych i komunikacyjnych od strony parkingu przy ul. Mickiewicza ze skwerem, wykonanie dokumentacji projektowej. Mając na uwadze zabytkowy charakter starówki, zadanie będzie potrzebowało projektu uzgodnionego z konserwatorem zabytków, oraz
miejską architektką zieleni. W załączniku przesyłamy natomiast koncepcję jakby Plac Niepodległości mógł wyglądać po rewitalizacji.

Uzasadnienie realizacji zadania

Plac Niepodległości ze względu na umiejscowienie go na grudziądzkiej starówce powinien być miejscem reprezentatywnym. Obecnie niestety jest bardzo zaniedbany. Projekt rewitalizacji zieleni na jego terenie przywróci mu blask, na jaki zasługuje, a także będzie kolejnym etapem przywracania zieleni do centrum Grudziądza, który niegdyś słynął z jednej z najbardziej zielonych starówek w Polsce. Zyskają na tym wszystkie osoby mieszkające w naszym mieście, za sprawą możliwości spędzenia ciepłego dnia na ławce umiejscowionej na Placu, turystyka grudziądzka, która zyska kolejne piękne miejsce, które będzie warto odwiedzić, a także środowisko naturalne.

ocena pozytywna
Zwiększony zakres zadania, kompleksowa rewitalizacja Placu Niepodległości

Załączniki