zadanie nr 53

53. Budowa oświetlenia ulicznego przy dalszej części ul. Gierymskiego aż do rzeki Rudniczanki.


Lokalizacja

Wniosek obejmuje oświetlenie ul. Gierymskiego  jest to dalsza część ul. Gierymskiego  aż do rzeki Rudniczanki.
droga 303/1
droga 28
droga 27

Opis zadania

Zamontowanie oświetlenia ulicznego -9 szt. słupów koszt jednej lampy to 6 500 zł . Wykonanie dokumentacji projektowe koszt 3 500 zł (odcinek około 320 m).
Razem koszt tego zadania to 75 000 zł, wg cennika miejskiego ile kosztuje miasto.

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja zadania zapewni mieszkańcom osiedla Mniszek i nie tylko bezpieczną komunikację pieszym, rowerzystom i samochodem. Poprawi znacznie komfort poruszania się o zmierzchu jak i w nocy przy ul. Gierymskiego od "zielonego bloku" do rzeki Rudniczanki".

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania. Częściowa zmiana zakresu - 9 lamp.