zadanie nr 50

50. Grudziądzki Projekt kulturalny


Lokalizacja

Klub "Akcent", ul. Wybickiego 38/40,
23-24 września 2022 roku

Opis zadania

Projekt zakłada organizację bezpłatnej imprezy muzycznej dla mieszkańców Grudziądza w formie koncertów zespołów prezentujących różne rodzaje muzyki. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie i zapoznanie miłośników muzyki w każdej grupie wiekowej z oryginalnym i często nowatorskim charakterem twórczości zaproszonych do projektu formacji muzycznych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem organizowanego przedsięwzięcia muzycznego jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta. Poza tym wdrożenie projektu pozwoli upowszechniać oraz popularyzować wśród mieszkańców Grudziądza muzykę nieco odmienną od tej, którą można usłyszeć z najbardziej dostępnych przekazów (radio, telewizja, Internet). Projekt ponadto umożliwi licznemu w naszym mieście gronu melomanów zapoznanie się z walorami różnorodnej gatunkowo oferty muzycznej. Oryginalna i wykonana w ciekawy, nietuzinkowy sposób, a wręcz porywająca słuchaczy muzyka przyczyni się do tego, iż odbiorcy na stałe zainteresują się tego typu twórczością i chętnie będą uczestniczyć także w podobnych imprezach.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.