zadanie nr 49

49. Więcej śmietników na terenie całego miasta (100 nowych koszy na śmieci)


Lokalizacja

Rozlokowanie koszy na śmieci pozostawiam właściwemu wydziałowi Urzędu Miejskiego według potrzeb. Koszy na śmieci brakuje nie tylko w centrum miasta, ale także na bocznych czy osiedlowych ulicach.

Opis zadania

Zwiększenie liczby śmietników w Grudziądzu, częstsze ich rozlokowanie, sprawi, iż śmietniki będą łatwiej dostępne dla mieszkańców i gości. Może wtedy zamiast szukać śmietnika z papierkiem w ręku, ludzie po prostu wyrzucą go do śmietnika zamiast na ulicę, co jest częste. Widać to zwłaszcza teraz w dobie epidemii, kiedy to rękawiczki jednorazowe i maseczki znajdują swoje miejsce na trawnikach i chodnikach zamiast w śmietnikach. Spowodowane to jest ich słabym i rzadkim rozlokowaniem. To samo dotyczy sprzątania po psach, przyjemnym wszak nie jest chodzić przez pół miasta z woreczkiem pełnym odchodów zwierzaka.

Projekt dotyczy postawienia śmietników miejskich w odległości od siebie co jakieś 50-100 metrów, na każdym skrzyżowaniu czy wylocie ulicy, w logiczny sposób naprzemiennie stronami ulicy, a przy większych skrzyżowaniach po dwa lub trzy śmietniki z każdej strony. wtedy też nawet przy pełnym śmietniku jednym łatwo i szybko można znaleźć następny.

Uzasadnienie realizacji zadania

Po realizacji projektu poprawi się czystość, ład i porządek na terenie miasta, nie tylko w samym jego centrum, ale także na chodnikach osiedlowych.


ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.