zadanie nr 48

48. Wykonanie monitoringu wizyjnego obejmującego kompleks sportowy przy SP12 w Grudziądzu


Lokalizacja

Projekt ma na celu rozbudowę monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Moniuszki 14 (działka nr 31/1 obręb 57) należącej do Gminy Grudziądz. Działka, na terenie której wykonana ma być inwestycja, jest ogrodzona. Na jej terenie znajdują się, poza budynkami Szkoły Podstawowej nr 12, ogólnodostępny kompleks sportowo – rekreacyjny. Kolorem czerwonym na mapce poglądowej zaznaczono rozmieszczenie kamer monitoringu wraz z oświetleniem (załącznik).

Opis zadania

Projekt zakłada wykonanie monitoringu, który będzie obejmował swoim zasięgiem kompleks sportowy przy SP12 w Grudziądzu (ul. Moniuszki 14). Przy szkole funkcjonuje już system monitoringu, jednak swoim zasięgiem nie obejmuje całej infrastruktury sportowej. Dlatego zainstalowanie dodatkowych 8 kamer wraz z lampami LED przy obiektach sportowych jest ważne. Kamery zamontowane zostaną na słupach. Energooszczędne lampy zewnętrzne zapewnią oświetlenie przestrzeni monitorowanej. Będą one wykonane w pierwszej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym oraz posiadać będą zgodność z dyrektywami UE. Dzięki temu podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa wszystkim osób korzystających z kompleksu sportowego przy szkole. Infrastruktura sportowa jest ogólnodostępna, korzystają z niej mieszkańcy osiedla oraz inne osoby z terenu miasta. Obiekty są miejscem do aktywnego spędzania czasu wolnego, jednak nie wszyscy stosują się do zasad, dochodzi do dewastacji mienia czy nawet kradzieży.

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki wykonaniu dodatkowego monitoringu wizyjnego znacznie wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 12, zwłaszcza w godzinach popołudniowych oraz w miesiącach letnich. Z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, mieszkańcy osiedla oraz osoby przyjeżdżające z miasta (korzystające bardzo często z dostępu do kortu tenisowego). Dodatkowo monitoring uchronić może przed dewastacją mienia na boiskach oraz placu zabaw. Umożliwi on także ustalenie sprawców dewastacji w sytuacji, gdy taka zaistnieje (pomoc w zidentyfikowaniu osób odpowiedzialnych za incydent). Niestety, instalowany na boiskach sprzęt sportowy często jest dewastowany wskutek wybryków wandali, którzy są szczególnie aktywni na obiektach nie objętych monitoringiem. Dlatego właśnie monitorowanie kompleksu sportowego jest doskonałym narzędziem prewencyjnej ochrony przed aktami wandalizmu oraz użytkowania obiektów sportowych niezgodnie z przeznaczeniem. Kamery i rejestratory wysokiej rozdzielczości zapisują obraz bardzo dobrej jakości, umożliwiając dokładną analizę nagranego materiału (rozpoznawanie osób, przedmiotów). Dodatkowo zamontowane oświetlenie pozwoli na rejestrowanie obrazu także w godzinach popołudniowych i nocnych.

ocena pozytywna
Zmniejszona wartość zadania.

Załączniki