zadanie nr 47

47. Budowa chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego na odcinku od Drogi Granicznej do ul. dr S. Sujkowskiej


Lokalizacja

Obszar inwestycji przebiega wzdłuż ul. Waryńskiego (działki 39/1, 39/2) pomiędzy Drogą Graniczną (działka 38/1), a ul. dr S. Sujkowskiej (działka 262/1).

Opis zadania

Projekt polega na wybudowaniu chodnika po jednej stronie ul. L. Waryńskiego od skrzyżowania z Drogą Graniczną do ul. dr S. Sujkowskiej. Szacowana długość chodnika to ok. 240 m. Preferowanym materiałem nawierzchniowym ze względu na walory użytkowe i funkcje jest kostka bez fazy, czyli o prostym profilu krawędzi. Jest przyjazna pieszym, osobom poruszającym się na hulajnogach oraz na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednim efektem realizacji inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Brak chodnika przy ulicy Waryńskiego na odcinku proponowanej inwestycji stanowi przeszkodę w przemieszczaniu się mieszkańców tej części Grudziądza. Powstanie nowego osiedla mieszkaniowego jak i marketu DINO zwiększyło wielokrotnie ruch pieszy oraz samochodowy. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Niepubliczna Szkoła Podstawowa (ul. L. Waryńskiego 102), Przedszkole Dom Małego Skrzata (ul. L. Waryńskiego 104), przystanek autobusowy obsługujący linie nr 4 oraz nr 15 ("Waryńskiego / Droga Graniczna") oraz dwa nowe Paczkomaty. Szczególnie istotna jest droga do przystanku, z którego wobec braku publicznej szkoły podstawowej, wiele dzieci dojeżdża komunikacją miejską do szkół w centrum miasta. Mieszkańcy, aby dotrzeć do tych miejsc ze względu na brak chodnika dla pieszych - zmuszeni są przejść nawet kilkaset metrów brzegiem ruchliwej ulicy Waryńskiego. Ponadto oprócz mieszkańców z drogi często korzystają inni Grudziądzanie, przyjeżdżający komunikacją miejską na plażę nad Jeziorem Tarpno czy cmentarz przy ul. Lipowej Przebywanie drogi w ten sposób przez dzieci, matki w wózkami czy osoby starsze stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Zajmowanie jezdni przez pieszych powoduje również, że kierowcy samochodów zmuszeni są do zachowania szczególnej ostrożności, a nawet zatrzymywania się, aby przepuścić inne nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy. Budowa chodnika dla pieszych na tym odcinku uporządkuje ruch i jest niezbędna do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tej części Grudziądza.

ocena pozytywna
Projekt połączony z projektem nr 59/2022