zadanie nr 42

42. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej


Lokalizacja

Plac zabaw zostanie zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego , na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej, w dotychczasowym miejscu zabaw dla najmłodszych dzieci. Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano zgodę Dyrektor Szkoły oraz Rady Rodziców. Lokalizacja załączona na mapach (załączniki).

Opis zadania

Przedmiotem zgłaszanego zadania jest budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej w Grudziądzu. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących prac.
* przygotowanie terenu pod plac zabaw
*zakup i montaż części ogrodzenia
*zakup i montaż wyposażenia placu zabaw
Grupą docelową będą dzieci w wieku od 3- do14 r.ż,
Efektem podjętych działań będzie stworzenie przyjaznych warunków do spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia aktywności fizycznej przez dzieci z rejonu Śródmieścia. W bezpiecznej, kontrolowanej przestrzeni dzieci będą mogły spędzać czas i rozwijać umiejętności motoryczne. Ważnym atutem lokalizacji projektu przy Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej jest możliwość korzystania z placu zabaw przez dzieci uczące się w SP13.

Uzasadnienie realizacji zadania

W centrum miasta mało jest miejsc do bezpiecznego spędzania czasu dla dzieci. Gęste zabudowa śródmiejska, ogranicza przestrzeń to nie są warunki dla zabaw dzieci. Przy Szkole Podstawowej nr 13 Specjalnej jest wystarczająca ilość powierzchni na utworzenie placu zabaw oraz być może w przyszłości boiska o charakterze rekreacyjno-- sportowym. Jest to dodatkowym atutem projektu - z placu zabaw będą mogły korzystać dzieci uczęszczające do szkoły. Wyposażenie placu zabaw zostało pomyślane dla szerokiej grupy docelowej- zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Na  inwestycji zyskają okoliczni mieszkańcy - ich dzieci będą miały bezpieczne miejsce zabawy i integracji społecznej.

ocena pozytywna
Zmiana kategorii zadania na okręgowe.