zadanie nr 41

41. REWITALIZACJA OBSZARU PRZLEGŁEGO DO PLACU ZABAW NA OSIEDLU LOTNISKO


Lokalizacja

REWITALIZACJA PLACU PRZYLEGŁEGO DO PALCU ZABAW OBEJMUJE CZĘŚĆ DZIAŁKI 21/598, OBRĘB 118, POŁOŻONEJ ZA BUDYNKAMI MISZKALNYMI PRZY
UL. SKARŻYŃSKIEGO 4,10,12 ORAZ PAWILONEM HANDLOWYM STOKROTKA.
TEREN OBJĘTY ZADANIEM PRZEDSTAWIONO NA MAPCE  (ZAŁĄCZNIK NR1)

Opis zadania

ZADANIE BEDZIĘ POLEGAŁO NA REMONCIE CHODNIKA  ORAZ STWORZENIU MIEJSCA DO GRY W PIŁKARZYKI I ODPOCZYNKU. LIKWIDACJI ULEGNIE ZUŻYTY SPRZĘT TAKI  JAK PIASKOWNICA, STÓŁ DO PING - PONGA, ŁAWKI, MURKI, PŁYTY  I TRZEPAK.
DODTAKOWO ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ZABIEG PIELĘGNACJI WYBRANYCH TERENÓW ZIELONYCH POPRZEZ STWORZENIE NOWEGO TRAWNIKA,  CIĘCIA ORAZ  PIELĘNACJĘ I ODCHWASZCZENIE WYSTĘPUJĄCYCH NA TYM TERENIE KRZEWÓW.
EFEKTEM PODJĘTYCH DZIAŁAŃ BĘDZIE POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYLEGŁYM  DO PLACU ZABAW TERENIE ORAZ POPRAWA WIZUALNA STARYCH ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW  ARCHITEKTURY OSIEDLA.

Uzasadnienie realizacji zadania

NA TERENIE OBJĘTYM ZADANIEM ZOSTANIE UPORZĄDKOWANE ZAGOSPOSPODAROWANIE TERENU CO PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCA I JEGO WIZUALNOŚCI. ZYSKA GRUPA MIESZAKAŃCÓW OSIEDLA LOTNISKO W TYM DZIECI .  OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU ZOSTANIE POSZERZONA O NOWY STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI ORAZ ŁAWKI

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.

Załączniki