zadanie nr 40

40. 120 nowych drzew dla Lotniska


Lokalizacja

Dokładne lokalizacje nasadzeń zostaną wskazane w porozumieniu z miejskim Architektem Zieleni (tereny miejskie).

Opis zadania

Projekt polega na posadzeniu i zabezpieczeniu co najmniej 120 drzew przy ulicach osiedla Lotnisko - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 56/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 lutego 2021r. (tereny miejskie). Gatunki oraz dokładne lokalizacje zostaną uzgodnione z miejskim Architektem Zieleni. Projekt ma na celu pomóc w zmianie Osiedla Lotnisko w miejsce pełne zieleni.

Uzasadnienie realizacji zadania

Drzewa pełnią wiele ważnych ról w mieście - produkują tlen, zatrzymują wodę, zatrzymują pyły unoszące się w powietrzu, zmniejszają latem upał, dają schronienie w czasie deszczu, pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi, dają schronienie i pożywienie zwierzętom. Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście. Drzewa są też jednym z najważniejszych elementów, który może powstrzymać zmiany klimatu.

ocena pozytywna
Osiedle Lotnisko - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia 56/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 lutego 2021r.