zadanie nr 38

38. Zielony Grudziądz - 250 nowych drzew


Lokalizacja

Dokładne lokalizacje nasadzeń w różnych miejscach będą wskazane w porozumieniu z Architektem Zieleni oraz mieszkańcami z wykorzystaniem sondy internetowej.

Opis zadania

Projekt polega na posadzeniu i zabezpieczeniu co najmniej 250 drzew przy ulicach i na placach w miejscach uzgodnionych z miejskim Architektem Zieleni oraz mieszkańcami poprzez sondę internetową. Projekt ma na celu przyspieszenie zazieleniania miasta i pomoc w odbudowie przedwojennego wizerunku miasta-ogrodu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Drzewa pełnią wiele ważnych ról w mieście - produkują tlen, zatrzymują wodę, zatrzymują pyły unoszące się w powietrzu, zmniejszają latem upał, dają schronienie w czasie deszczu, pozytywnie wpływają na samopoczucie ludzi, dają schronienie i pożywienie zwierzętom. Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście. Drzewa są też jednym z najważniejszych elementów, który może powstrzymać zmiany klimatu.

ocena pozytywna