zadanie nr 37

37. Instalacja kamer monitoringu miejskiego na ul. Słowackiego 29, 31, 33-35


Lokalizacja

Górna część ulicy Słowackiego oraz teren między blokami mieszkalnymi nr 29, 31, 33-35 oraz wiatą i garażami.

Opis zadania

Rozbudowa systemu kamer monitoringu miejskiego o kolejne punkty obserwacji, który obejmie zarówno górną część ulicy Słowackiego jak i teren pomiędzy blokami mieszkalnymi, wiatą i garażami. Zadanie polegać będzie na instalacji jednej kamery obrotowej i sześciu kamer stałych, sygnał wizyjny będzie przesyłany do centrum Miejskiego Monitoringu Wizyjnego miasta Grudziądza.

Uzasadnienie realizacji zadania

Objęciem monitoringiem miejskim tego obszaru wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Działające kamery monitoringu miejskiego pozwolą na szybkie reagowanie służb czuwających nad bezpieczeństwem obywateli, a zwłaszcza na akty chuligaństwa, zakłócenia spokoju, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zapobieganiu zaczepianiu przechodniów czy piractwu drogowemu.

ocena pozytywna