zadanie nr 35

35. STREET WORKOUT NA OSIEDLU LOTNISKO


Lokalizacja

URZĄDZENIA DO  STREET WORKOTU’U OBEJMOWAŁBY CZĘŚĆ DZIAŁKI 21/628, OBRĘB 118, POŁOŻONEJ MIĘDZY ULICAMI IKARA I SKARŻYŃSKIEGO, PRZED BUDYNKIEM SKARŻYŃSKIEGO 5.
ZARZĄDCĄ TERENU JEST SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRUDZIĄDZU  UL. MONIUSZKI 13.
TEREN OBJĘTY ZADANIEM PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ NA MAPCE TERENU (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Opis zadania

ZADANIE  POLEGA  NA  ZAMONTOWANIU  URZĄDZEŃ  DO  STREET  WORKOTU’U  (ULICZNEGO TRENINGU)  NA OSIEDLU LOTNISKO. STREET WORKOTU OBEJMUJE RÓŻNEGO RODZAJU ĆWICZENIA SIŁOWO-GIMNASTYCZNE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU WYKONYWANE NA PRZYSTOSOWANYCH DO TEJ FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ URZĄDZENIACH. WYPOSAŻENIE MAJĄ STANOWIĆ URZĄDZENIA ZGODNE  Z ZAŁĄCZONĄ KARTĄ KATALOGOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 4).
CELEM PROJEKTU JEST UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM WYKONYWANIA ĆWICZEŃ NA PROFESJONALNYCH URZĄDZENIACH W POBLIŻU MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
WYPOSAŻENIE UMOŻLIWI PODEJMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU CO PRZYCZYNI SIĘ DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZYCZNEGO MŁODZIEŻY ORAZ ICH INTEGRACJI.
POPRAWI TAKŻE ESTETYKĘ I WZBOGACI WYPOSAŻENIE OSIEDLA W PROFESJONALNE MIEJSCE DO TEGO TYPU ĆWICZEŃ.

Uzasadnienie realizacji zadania

URZĄDZENIA  DO  STREET WORKOTU’U  USTAWIONE  ZOSTANĄ  W  BEZPOŚREDNIM  SĄSIEDZTWIE  SIŁOWNI PLENEROWEJ, BOISKA DO KOSZYKÓWKI I STOŁÓW DO TENISA STOŁOWEGO. W POBLIŻU ZNAJDUJE SIĘ KILKA DUŻYCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH WIĘC STWORZONA ZOSTANIE MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO SPĘDZENIA CZASU PRZEZ MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.

Załączniki