zadanie nr 33

33. Utworzenie estetycznych i funkcjonalnych miejsc gromadzenia odpadów na Osiedlu Kawalerii Polskiej


Lokalizacja

Projekt zakłada montaż 2 osłon śmietnikowych:
• Bora-Komorowskiego 12- działka 3/1, obręb 097 oraz działka 8, obręb 097
• Bora-Komorowskiego 7-9-11- działka 10/14, obręb 096
Współwłaścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraża akceptację na realizację zadania, jednakże oczekuje uzgodnień w kwestii szczegółów z odpowiednimi służbami Miasta.

Teren pod wiatę przy ulicy Bora-Komorowskiego 12  należy powiększyć o 5 m2 (kostka betonowa).
Szacunkowy koszt dostosowania terenu ustalony na podstawie "Cennik Miejski": 1450,00 zł brutto.

Opis zadania

Celem zadania jest utworzenie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych poprawiających estetykę, wizerunek i bezpieczeństwo Osiedla Kawalerii Polskiej. Powstanie estetycznych wiat śmietnikowych znacząco wspomoże prawidłową segregację odpadów komunalnych, a także zapewni ochronę przed nielegalnym podrzucaniem śmieci oraz porozrzucanymi odpadami pozostawionymi przez osoby grzebiące w pojemnikach.

Osłony śmietnikowe powstaną w miejscu obecnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych. Lokalizację wiaty przy ulicy Bora-Komorowskiego 12  należy powiększyć o 5 m2 (kostka betonowa) w celu dostosowania do wymiarów konstrukcji osłony śmietnikowej.
Natomiast miejsce drugiego punktu usytuowanego przy Bora-Komorowskiego 7-9-11 nie wymaga dodatkowego przystosowania terenu.
Wiata przy Bora-Komorowskiego 12  powinna mieć wysokie walory estetyczne, metalowe, czarne lub grafitowe z zadaszeniem metalowym w tej samej kolorystyce, z wypełnieniem murowanym  lub drewnianym w kolorze naturalnym lub ciemny brąz

Uzasadnienie realizacji zadania

Dotychczasowe miejsca gromadzenia odpadów komunalnych nie pozwalają na prawidłową segregację, gdyż stanowią otwartą przestrzeń z dostępem dla osób podrzucających śmieci oraz zwierząt szukających pożywienia. Dodatkowo porozrzucane śmieci przez osoby grzebiące w pojemnikach, bardzo często rozwiewane są przez wiatr po całym terenie, co negatywnie wpływa na estetykę i wizerunek osiedla.
Powstanie estetycznych i funkcjonalnych wiat śmietnikowych pozwoli w znacznym stopniu zachować czystość w miejscu gromadzenia odpadów, a tym samym porządek na całym osiedlu.  

Wiaty zlokalizowane będą przy jednej z głównych ulic miasta, a wiec ich budowa pozytywnie wpłynie na odbiór otoczenia przez mieszkańców osiedla oraz osoby przyjezdne odwiedzające nasze miasto. Nowo powstałe miejsca zmobilizują także wszystkich mieszkańców do wspólnego dbania o porządek, zarówno wewnątrz jak i wokół osłony śmietnikowej, co może mieć pozytywny wydźwięk w relacjach międzysąsiedzkich.

ocena pozytywna
Wiata przy Bora Komorowskiego 12 powinna mieć wysokie walory estetyczne, metalowe, czarne lub grafitowe z zadaszeniem metalowym w tej samej kolorystyce, z wypełnieniem murowanym lub drewnianym w kolorze naturalnym lub ciemnobrązowym.