zadanie nr 31

31. Wykonanie stałej sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na Górze Zamkowej


Lokalizacja

ul. Zamkowa-  w okolicach nieczynnej fontanny na Górze Zamkowej.

Opis zadania

Zadanie polega na stworzeniu stałej sceny plenerowej o wymiarach 6 m (szerokość) na 4 m ( głębokość) na 5m ( wysokość)  umiejscowionej na Górze Zamkowej. Efektem podjętych działań ma być ogólnodostępna scena, która w łatwy i dogodny sposób może być wykorzystana podczas imprez plenerowych w tej urokliwej części miasta. Przestrzeń powinna umożliwiać montaż podstawowego oświetlenia oraz nagłośnienia estradowego a stała instalacja elektryczna pozwoli na łatwość w organizacji koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Scena umożliwiać będzie montaż ekranu do projekcji filmów co będzie dodatkowym atutem użytkowym. Stylistyka konstrukcji dostosowana będzie do historycznego miejsca jakim jest Góra Zamkowa a wyrównanie i zagospodarowanie terenu przyległego do sceny da możliwość zaaranżowania widowni. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy.  Lokalizacja i wygląd/forma sceny zgodnie z opracowywaną koncepcją rewitalizacji Parku Miejskiego Góra Zamkowa

Uzasadnienie realizacji zadania

Stworzenie nowej przestrzeni koncertowej na Górze Zamkowej, która bardzo chętnie odwiedzana jest przez wszystkich mieszkańców Grudziądza, z pewnością spotka się z dużym uznaniem przez wszystkie grupy społeczne. Na projekcie skorzystają w ogromnej mierze osoby, które aktywnie biorą udział w wydarzeniach kulturalnych ale także instytucje i stowarzyszenia, które te wydarzenia organizują takie jak: Centrum Kultury Teatr, Muzeum im. ks. Władysława Łęgi, Stowarzyszenie Miasto Kultury oraz szereg innych organizacji. Powszechny dostęp do nowej sceny plenerowej stanowić będzie ponadto bodziec do oddolnych inicjatyw społecznych, organizowania eventów oraz spotkań. Zrealizowanie projektu pozwoli na rozwój i powszechność wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Grudziądza w przestrzeni miejskiej. Stała scena plenerowa ograniczy koszty organizacyjne eventów oraz będzie impulsem do działań dla dalszej rewitalizacji tego terenu.  

ocena pozytywna
Lokalizacja i wygląd/forma sceny zgodnie z opracowywaną koncepcją rewitalizacji Parku Miejskiego Góra Zamkowa