zadanie nr 25

25. Łamiemy beton – rewitalizacja ogólnodostępnego terenu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego, ulica Nauczycielska 19 (zabetonowany teren wokół boiskami, placem zabaw, a budynkiem szkoły).

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie miejsc odpoczynku i rekreacji na dużym placu otaczającym budynki szkolne, wyłożonym płytami betonowymi poprzez nasadzenie 15 ok. 4-6 metrowych drzew i zamontowanie wokół nich okrągłych ławek ogrodowych. Przyjęta średnia cena ok. 615 zł brutto/szt. Koszt nasadzeń to 50% wartości sadzonej rośliny: 307,50 zł brutto. Koszt transportu: 3zł brutto/km (założono: 330 km = 990 zł brutto). Razem około 14.800 zł brutto (dopuszcza się w nasadzeniach zastosowanie zamienne innych drzew w cenie wskazanej w rozliczeniu.
Modułowość proponowanej ławki (15 szt.) pozwala na dowolną konfigurację, na którą składają się łukowate elementy. Przyjęty wariant utworzony z kompletu czterech podstawowych komponentów tworzy okrąg, który pozwala na zamknięcie wewnątrz donic lub drzew. Prezentowany model winien być produkowany ze stali nierdzewnej lub czarnej, z możliwością pomalowania na dowolny kolor z palety RAL.
Cena jednej ławki: 7.011 zł brutto x 15 = 105.165 zł brutto.

Uzasadnienie realizacji zadania

Inicjatywa lokalna wypłynęła z potrzeby zagospodarowania terenów pomiędzy budynkami SP Nr 21 szatą roślinną. Na terenie szkoły już powstało miejsce na ogródek szkolny, który ma być rozbudowany poprzez tworzenie kolejnych „zielonych enklaw” na inne, zabetonowane miejsca. W dalekosiężnych założeniach przyjęto m.in. przemienienie czterech placów wyłożonych betonowymi płytami na przyjazne i pachnące roślinami miejsca wypoczynku dzieci i mieszkańców osiedla. Projekt zakłada realizację w/w zadanie w kompleksie przyszkolnym SP Nr 21, na który składają się: boiska wielofunkcyjne, skatepark, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, skocznia w dal i bieżnia. Powstaną miejsca z przeznaczeniem na bierny wypoczynek, gdzie zarówno młodzież jak i osoby dorosłe będą mogły spędzać swój czas. Zapewne korzystnie wpłynie na jeszcze bardziej pozytywne postrzeganie życia w naszym mieście, poprzez stworzenie miejsca spotkań dla różnych grup wiekowych.

Reasumując, celem w/w projektu jest takie zagospodarowanie terenu szkoły, by służył on spotkaniom, czy wypoczynkowi zarówno młodzieży szkolnej jak i ogólnie mieszkańcom osiedla Lotnisko i kompozycyjnie był połączony z znajdującymi się obok: boiskami wielofunkcyjnymi, skateparkiem, siłownią zewnętrzną placem zabaw dla dzieci, skocznią w dal i bieżnią. Całość z pewnością będzie stanowiła wizytówkę nie tylko osiedla Lotnisko, ale także całego miasta.
Nie mniej istotne jest to, że dzięki inicjatywie „łamiącej betony” staramy się wychowywać dzieci otwarte na przyrodę. Szanując przyrodę i rozumiejąc jej potrzeby dzieci budują w sobie człowieka otwartego i wrażliwego na innych. A nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać do tego, że miejsca zielone, dostępne dla mieszkańców, stwarzają warunki do spotkań i integracji lokalnej, tak potrzebnej do realizacji dalszych wyzwań służących osiedlowej społeczności oraz uczniom SP Nr 21.

ocena pozytywna