zadanie nr 24

24. Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Podhalańskiej


Lokalizacja

Chodnik majduje się na działce 157/36 w obrębie 141 . Położony wzdłuż pawi|onów handlowych.
Właścicielem chodnika jest Gmina Miasto Grudziądz. Nowa lokalizacja chodnika ulegnie niewielkiej
zmianie, część nawierzchni będzie znajdowaó się na nieruchomości zarządzanej przez Społdzielnię
Mieszkaniową (w załączniku mapa).

Opis zadania

Zadanie polega na remoncie istniejącego chodnika oraz wykonaniu nowych miejsc postojowych.
Obecna nawierzchnia chodnika jest spękana i złuszczona. Miejsce przyszłych stanowisk postojowych jest obecnie nieutwardzone i rozjeżdżone.
Nowa nawierzchnia poprawi estetykę i bezpieczeństwo.

Uzasadnienie realizacji zadania

Chodnik oraz teren pod przyszłe miejsca postojowe są w złym stanie technicznym. Miejsce znajduje się w centrum osiedla i jest intensywnie użytkowane z uwagi na znajdujące się w pobliżu pawilony handlowe oraz budynki mieszkalne. Realizacja zadania zlikwiduje zagrożenia i ułatwi przemieszczanie się.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.