zadanie nr 21

21. TEREN REKREACYJNO- SPORTOWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH


Lokalizacja

MONTAŻ URZĄDZEŃ NASTĄPI NA CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY UL. TCZEWSKIEJ 2 i 6 NR DZIAŁKI 48 OBRĘBIE 14.
ZARZĄDCĄ TERENU JEST SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w GRUDZIĄDZU PRZY UL. MONIUSZKI 13. TEREN OBJĘTY ZADANIEM NA MAPCE TERENU. (ZAŁĄCZNIK NR 1 )

Opis zadania

ZADANIE POLEGA NA STWORZENIU NOWOCZESNEGO l BEZPIECZNEGO MIEJSCA DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZEZ OSOBY W RÓŻNYM WIEKU.
MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW DLA DZIECI. MONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ SIŁOWO-GIMNASTYCZNYCH ORAZ MINI SIŁOWNI (STREET WORKOUT)-
ZAMONTOWANE ZOSTANĄ RÓWNIEŻ ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI I STOJAKI NA ROWERY. CAŁOŚĆ POSADOWIONA BĘDZIE NA BEZPIECZNYM PIASKOWYM PODŁOŻU,TEREN BĘDZIE ODGRODZONY.
CELEM PROJEKTU JEST UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM ORAZ ICH DZIECIOM Z TEGO REJONU MIASTA AKTYWNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W POBLIŻU MIEJSCA ZAMIESZKANIA.
WYPOSAŻENIE UMOŻLIWI PODEJMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZEZ OSOBY W RÓŻNYM WIEKU. POPRAWI TAKŻE ESTETYKĘ, ATRAKCYJNOŚĆ I WZBOGACI WYPOSAŻENIE OSIEDLA TARPNO W PROFESJONALNE MIEJSCE DO TEGO TYPU SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU.

Uzasadnienie realizacji zadania

URZĄDZENIA OGÓLNOROZWOJOWE POPRAWIAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ. USTAWIONE ZOSTANĄ W REJONIE MIASTA POZBAWIONYM URZĄDZEŃ DO WYKONYWANIA TEGO TYPU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W POBLIŻU ZLOKALIZOWANYCH JEST KILKA DUŻYCH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH.
STWORZONA ZOSTANIE MOŻLIWOŚĆ AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU PRZEZ DZIECI, MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE. RODZICE BĘDĄ MOGLI AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS PODCZAS GDY ICH DZIECI KORZYSTAJA Z PLACU ZABAW.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.