zadanie nr 20

20. Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej w kierunku do Wierzbowej


Lokalizacja

Obręb: Owczarki
Odcinek: od ul. Sosnowej do ul. Wierzbowej wzdłuż głównej ulicy Dębowej.

Opis zadania

W ramach zgłaszanego projektu ma zostać wykonany utwardzony chodnik dla pieszych wzdłuż ulicy Dębowej.
W związku z tym, iż ulica Dębowa jest jedną z dłuższych ulic w Grudziądzu i na odcinku od pętli MZK do dworca PKP jej długość wynosi ok. 2,2 km nie ma wzdłuż niej chodnika. Kwota 120.000 złotych zostałaby przeznaczona na wykonanie utwardzonego chodnika szer.1,5 m na odcinku od ul. Sosnowej w kierunku do ul. Wierzbowej. OCZEKIWANY EFEKT – ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYM.

Uzasadnienie realizacji zadania

W wyniku realizacji zadania tj. dzięki wybudowaniu chodnika szer.1,5 m wzdłuż ulicy Dębowej na odcinku od ul. Sosnowej w kierunku do ul. Wierzbowej zyskają wszyscy mieszkańcy zamieszkujący przy ul. Dębowej oraz mieszkańcy przyległych ulic.Osiedle Owczarki w ostatnim czasie bardzo się rozbudowało i ciągle się rozbudowuje. W ostatnim roku rozbudowano szkołę oraz otwarto nowe przedszkole.Przybywa bardzo dużo nowych mieszkańców z dziećmi, które już chodzą do szkoły, przedszkola lub niedługo pójdą. Wybudowanie chodnika zapewni bezpieczne poruszanie się wzdłuż ul. Dębowej szczególnie dzieci, które samodzielnie chodzą do szkoły lub wracają ze szkoły. W chwili obecnej piesi muszą poruszać się tuż przy krawędzi ul. Dębowej. Rosnące natężenie  ruchu, powoduje pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych oraz może być niebezpieczne ze względu na znaczne zagrożenie wypadkami. Ulica Dębowa jest jedną z najdłuższych ulic w Grudziądzu, i nie posiada chodnika. Musimy to jak najszybciej zmienić. Panuje na niej duży ruch samochodowy, który ciągle się zwiększa. Osoby spacerujące z wózkami lub z małymi dziećmi,  osoby idące do sklepu czy kościoła (ul. Sosnowa) muszą zejść z drogi ustępując miejsca przejeżdżającym  pojazdom, gdyż szerokość drogi nie pozwala na wymijanie się pojazdów podczas omijania pieszego. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi,
a w szczególności dzieciom i osobom starszym. W związku z powyższym proponuję wykonanie  takiej długość chodnika na jaką zezwolą środki
z GBO. Dzięki temu przy ul. Dębowej powstanie tak oczekiwany przez wszystkich mieszkańców osiedla bezpieczny chodnik.

ocena pozytywna