zadanie nr 19

19. KĄCIK REKREACYJNY OD JUNIORA DO SENIORA NA OSIEDLU STRZEMIĘCIN


Lokalizacja

Planowany projekt zlokalizowany ma być  na granicy działek  nr 7/17 i 7/21 obręb 106. Jest to teren zlokalizowany w centrum osiedla , tuż przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Korczaka 23 jak i dwóch przedszkoli osiedlowych . Obecnie istnieje  tam  jedynie utwardzony teren na którym mieści się stary betonowy stół do tenisa,. Znakomicie wkomponowałby się w tym miejscu planowana koncepcja nowego rekreacyjnego miejsca, zastępując dotychczas istniejącą jego imitację. Betonowy stół  do tenisa z pewnością nie spełnia norm i atestów bezpieczeństwa, jednak  fakt istnienia  w tym miejscu potwierdza koncepcję proponowanego projektu który znakomicie wkomponowałaby się w infrastrukturę.                    

Współwłaścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , która wyraża akceptację na realizację zadania, oczekuje jednak uzgodnień  z właściwymi  służbami Miasta w kwestiach szczegółów.
W załączeniu mapki.

Opis zadania

Powyższy projekt ma na celu przekształcenie obecnie istniejącego terenu utwardzonego , który stracił swoja funkcję z biegiem  mijającego czasu  na miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze strefą intelektualno sensoryczną dla mieszkańców osiedla Strzemięcin. Dodatkowo charakterystyka i składowe planowanego „kącika” mają zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na łonie natury, a zarazem sprawdzenia ich percepcji. W „kąciku” niezależnie od wieku, każdy coś znajdzie dla siebie. W założeniu projektu jest także likwidacja istniejącego murka o łącznej wartości 53,42 mb.  oraz zagospodarowanie nowego miejsca w stoły do gry w chińczyka, szachy, piłkarzyki oraz stworzenie punktu edukacyjnego dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Aby zachęcić do zdrowego trybu życia naszych mieszkańców w projekcie planowany jest także montaż stojaków na rowery - typu odwrócone U, którymi to będzie można dojechać na miejsce, bezpiecznie zabezpieczyć pojazd i odpocząć  w gronie rodziny czy sąsiadów.

Uzasadnienie realizacji zadania

Rekreacyjny kompleks, na terenie osiedla Strzemięcin , w sąsiedztwie  ul. Korczaka 27 i Jackowskiego 43 , to popularne wśród mieszkańców osiedla  miejsce, aktywnego spędzania czasu. Wykorzystanie wskazanego w projekcie miejsca wzbogaciłoby ofertę osiedla w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych oraz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym.
Dobrze zagospodarowana, swobodnie dostępna przestrzeń publiczna jest potrzebna wszystkim. To, co proponowane jest w projekcie, to zagospodarowanie przestrzeni publicznej, które wpłynie korzystnie na życie mieszkańców osiedla Strzemięcin, ułatwiając nawiązywanie i utrzymywanie kantaków oraz przyczyniając się do poprawy kondycji intelektualnej. Tego typu obiekty powstają w różnych miastach i wszędzie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nasze osiedle do tej pory nie posiadało tego typu atrakcji.
Planowany projekt  jest niezwykle wszechstronną rozrywką: dla młodzieży, osób w średnim i starszym wieku, a nawet osób niepełnosprawnych , gdzie wzmacnia się  kondycję intelektualną. Aktywność na świeżym powietrzu poprawia nastrój, wycisza wewnętrznie, wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia. Kącik rekreacyjno-szachowy uzupełnia przestrzeń o miejsce spotkań i zabaw w dogodnym miejscu dla każdej grupy wiekowej.

ocena pozytywna
Zmiana rodzaju stojaków rowerowych - typu odwrócone U. Zwiększona wartość zadania.