zadanie nr 18

18. REMONT PARKINGU I CHODNIKA PRZY BUDYNKU STACHONIA 8


Lokalizacja

LOKALIZACJA UL.STACHONIA 8 (STRONA SZCZYTOWA BUDYNKU) DZIAŁKA 21/620

TEREN OBJĘTY ZADANIEM PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ NA  MAPCE TERENU (ZAŁĄCZNIK NR 3)


Opis zadania

ZDANIE BĘDZIE POLEGAŁO NA STWORZENIU 10 MIEJSC PARKIGOWYCH I PRZEBUDOWIE CZĘCI PZYLEGŁEGO CHODNIKA. EFEKTEM PODJĘTYCH  DZIAŁAŃ MA  BYĆ  STWORZENIE 3  DODATKOWYCH  MIEJSC  PARKINGOWYCH ,  POPRAWA  STANU  TECHNICZNEGO I WIZUALNEGO TERENU.

STAN ISTNIEĄCY TERENU  ZDJĘCIA ZAŁĄCZNIK 1
SZKIC PALNOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH ZŁĄCZNIK 2

Uzasadnienie realizacji zadania

W WYNIKU  REALIZACJI ZADANIA ZYSKA GRUPA MIESZKAŃCÓW BLOKU STACHONIA 8 I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LOTNISKO KORZYSTAJĄCYCH Z POBLISKIEGO CHODNIKA I PARKINGU. REALIZACJA ZADANIA  ROZWIĄŻE  PROBLEM  PARKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ZNISZCZONEGO TERENU. NOWE UTWARDZONE NAWIERZCHNIE MAJĄ ZAPOBIEC TWORZENIU SIĘ  
DZIUR, UBYTKÓW NAWIERZCHNI TWORZONYCH NA SKUTEK PARKOWANIA.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.