zadanie nr 16

16. NIE ROZMNAŻAJ - STERYLIZUJ!


Lokalizacja

projekt ogólnomiejski

Opis zadania

Projekt zakłada pełne finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji 600 zwierząt właścicielskich: 200 kotek, 200 suczek, 50 kotów i 150 psów we współpracy z wyznaczonymi placówkami weterynaryjnymi na terenie Miasta Grudziądza. Akcja jest skierowana do wszystkich mieszkańców Grudziądza i dotyczy zwierząt, które osiągnęły dojrzałość płciową oraz kwalifikują się do wykonania znieczulenia ogólnego. Zabieg powinien objąć: wizytę kwalifikującą, wykonanie zabiegu sterylizacji, zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, wizytę kontrolną obejmującą zdjęcie szwów. Projekt uwzględnia także akcję edukacyjno-informacyjną mająca na celu uświadomienie mieszkańcom Grudziądza, jakie korzyści dla zdrowia zwierząt niesie zabieg sterylizacji oraz w jaki sposób projekt przekłada się na ograniczenie bezdomności i cierpień zwierząt, a także ograniczanie wydatkowania środków publicznych na utrzymanie schroniska.

Uzasadnienie realizacji zadania

W gminach które wprowadziły programy darmowych sterylizacji zwierząt właścicielskich liczba zwierząt przebywających w schronisku zmniejszyła się w ciągu trzech lat o połowę. Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich daje największą efektywność w zakresie ograniczenia liczby zwierząt stających się bezdomnymi. Beneficjentami projektu są wszyscy właściciele psów i kotów. Dzięki realizacji zadania zmniejszy się skala bezdomności i cierpienia zwierząt a także umożliwi ono zmniejszenie wydatków ze środków publicznych na utrzymanie zwierząt w schronisku.
Składowa projektu Koszt [w zł] Zabieg sterylizacji 200 kotek /150 zł za zabieg 30 000, Zabieg sterylizacji 200 suczek / 400 zł za zabieg 80 000 Zabieg kastracji 50 kotów / 70 zł za zabieg 3 500 Zabieg kastracji 150 psów / 300 zł za zabieg 45 000 Akcja edukacyjna: projekt i druk plakatów/ulotek 1 500

ocena pozytywna