zadanie nr 15

15. Dostosowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku Jana III Sobieskiego 52


Lokalizacja

Działka 2/132 obr. 132 zlokalizowana jest przy ul. Jana III Sobieskiego 52 w Grudziądzu na terenie Osiedla Mieszkaniowego Rządz - silnie zurbanizowana zabudowa mieszkaniowa.

Opis zadania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie podjazdu dla inwalidów. Obecnie wejście główne do budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wieżowca,odbywa się poprzez schody zewnętrzne wykonane z kostki betonowej. Ze względu na stosunkowo dużą różnicę poziomów do pokonania, osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają problemy komunikacyjne. W związku z powyższym wykonanie nowej rampy dla osób niepełnosprawnych umożliwi bezkolizyjną komunikację z poziomu chodnika do poziomu wejścia do klatki schodowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

W wyniku realizacji zadania skorzystają osoby niepełnosprawne oraz rodzice z wózkami dziecięcymi. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy budynku Jana III Sobieskiego 52. Bezpieczny podjazd da możliwość uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym, zwiększy samodzielność, podniesie jakość i komfort życia osób niepełnosprawnych oraz zapewni wygodę i bezpieczeństwo poruszania się wszystkim mieszkańcom budynku Jana III Sobieskiego 52.

ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.

Załączniki

MapaZdjęcie terenu