zadanie nr 12

12. Funkcjonalność , estetyka oraz poprawa wizerunku punktów gromadzenia odpadów na Osiedlu Strzemięcin


Lokalizacja

Projekt zakłada montaż trzech osłon śmietnikowych na następujących lokalizacjach :

• Śniadeckich 15- działka 61/6 , obręb 106
• Śniadeckich 72- działka 7/15, obręb 106
• Jackowskiego 39- działka 7/21, obręb 106
        
Obecnie tereny w których znajdują się miejsca gromadzenia odpadów są praktycznie przygotowane na postawienie wiat śmietnikowych (kosatka betonowa) . Jedynie lokalizacja Jackowskiego 39 (działka 7/21) wymaga  wymiany nawierzchni terenu utwardzonego pod wiaty śmietnikowe  o łącznej powierzchni 50 m2 (10x5 m2) .Lokalizacja Śniadeckich 15 -  w roku 2022  Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje remont drogi dojazdowej wraz z  utworzeniem nowego miejsca przygotowanego już pod wiatę śmietnikową dostosowaną wymiarami do wymogów (9,4x5,4 m2).

Współwłaścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , która wyraża akceptację na realizację zadania, oczekuje jednak uzgodnień  z właściwymi  służbami Miasta w kwestiach szczegółów.
W załączeniu mapki.

Opis zadania

Celem projektu jest kontynuacja tworzenie estetycznego i funkcjonalnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych ,które  wpływa bezpośrednio  na poprawę estetyki jak i bezpieczeństwa  otoczenia oraz przyczynia się do zachowania czystości na osiedlu Strzemięcin. Powstanie kolejnych estetycznych wiat śmietnikowych jak już zaobserwowaliśmy pomaga w zdecydowanym stopniu  w utrzymaniu porządku i powstrzymaniu przed nielegalnym podrzucaniem śmieci . Zaletą wydzielonej strefy na śmietnik jest także podniesienie bezpieczeństwa i poziomu higieny tego miejsca. Ogrodzone kontenery mogą być dostateczną przeszkodą dla gryzoni, ptaków i zwierząt grasujących w śmietnikach. A co ważne, zyskujemy estetyczny wygląd  .

Uzasadnienie realizacji zadania

    W chwili obecnej wyznaczone miejsca na gromadzenie odpadów stanowią otwartą przestrzeń co stwarza kłopot w  prowadzeniu właściwej segregacji odpadów. Bardzo często zdarza się, że odpady komunalne są tam porozrzucane, co wpływa negatywnie na wizerunek tego miejsca jak i opinii o mieście. Liczne interwencje służb miejskich są dowodem, że miejsca te wymagają diametralnej zmiany w zakresie gromadzenia odpadów. Budowa osłon śmietnikowych pozwoli przede wszystkim na utrzymanie czystości oraz utrzymania porządku w miejscu gromadzenia odpadów. Warto dodać, że tereny te znajdują się w centrum osiedla a więc porozrzucane śmieci nie wpływają korzystnie na estetykę tego miejsca jak i wizerunek miasta w oczach osób przyjezdnych.
Powstanie  wiat pozwoli  skutecznie wyodrębnić strefę osiedla przeznaczoną na śmietnik. To świetny sposób na ukrycie kontenerów. Wiaty śmietnikowe doskonale maskują pojemniki na śmieci. Dzięki nim okolica staje się bardziej uporządkowana, schludna i estetyczna.
Osłona śmietnikowa, to także  ułatwienie  pracy  firmie wywożącej odpady. Z pewnością też nowo powstałe miejsce zmobilizuje wszystkich mieszkańców do wspólnego dbania o porządek, zarówno wewnątrz jak i wokół osłony śmietnikowej , co z pewnością  wpłynie na pozytywne relacje międzysąsiedzkie. Istotny  jest fakt, że jeżeli miejsce jest estetyczne to i dbałość ludzi o to miejsce jest większe.  
Na uwadze trzeba mieć także to że ,  śmietnik powinien być miejscem zadbanym. Czystość, estetyczny wygląd i uporządkowany charakter tego obiektu mają duże znaczenie. Wiata śmietnikowa jest dobrym sposobem na to, aby taki efekt osiągnąć. Dzięki osłonom śmietnikowym przynajmniej część śmieciowych problemów na osiedlu zostanie rozwiązana.

ocena pozytywna