zadanie nr 11

11. Imprezy kulturalno-edukacyjne w grudziądzkich bibliotekach oraz Rodzinny Festyn Integracyjny


Lokalizacja

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, ul. Legionów 28, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 1, ul. Nauczycielska 19, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 3, ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 4, ul. Tytoniowa 1 / ul. Libelta 8, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 7, ul. Chopina 33, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 8, ul. Łęgi 2, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 13, ul. Mikołaja z Ryńska 1-7, 86-300 Grudziądz
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Filia nr 14, ul. Mazurska 2a, 86-300 Grudziądz

Opis zadania

W ramach zadania zostaną zorganizowane różnego rodzaju imprezy kulturalno-edukacyjne w placówkach bibliotecznych, np. spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spektakl teatralny, Integracyjny Festyn Rodzinny i inne imprezy czytelnicze. Efektem realizacji zadania będzie rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestników oraz stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
Zadanie będzie promowane zarówno w przestrzeni miejskiej, w lokalnych mediach oraz w Internecie.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem zadania jest promocja aktywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu, stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację:
- spotkań autorskich,
- warsztatów dla dzieci i dorosłych,
- spektaklu teatralnego
- imprezy czytelniczej „Cztery pory roku z książką –całoroczne potyczki czytelnicze”,
- animacji tematycznej w ogrodzie Biblioteki,
- Integracyjnego Festynu Rodzinnego
W ramach zadania zostanie także zorganizowane szkolenie dotyczące gamifikacji wydarzeń kulturalnych na smartfonach. W szkoleniu będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby i instytucje. Uczestnicy dowiedzą się  jak wykorzystywać gry i ich elementy na polu działań animujących kulturę i edukację. Szkolenie będzie prowadzone on-line.
Zaplanowane wydarzenia odbędą się na terenie całego miasta, w większości placówek bibliotecznych. W przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych w związku z pandemią działania zostaną przeniesione do Internetu.
Zadanie wzmocni wizerunek Biblioteki jako miejsca otwartego na innowacyjne, atrakcyjne działania dla lokalnej społeczności. Integracyjny Festyn Rodzinny skierowany do mieszkańców osiedla chełmińskiego i innych chętnych grudziądzan będzie promował cały projekt. Odbędzie się on na terenie Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej.
Mieszkańcy Grudziądza przekonają się, że Biblioteka jest miejscem, w którym można nie tylko wypożyczyć książkę, ale także spotkać interesujących ludzi i ciekawie spędzić czas biorąc udział w zaproponowanych wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.
Kosztorys:
Biblioteka Miejska -4000zł, Filia nr1 - 2000zł, Filia nr3 - 2000zł, Filia nr4 - 2000zł, Filia nr7 - 2000zł, Filia nr8 - 2000zł, Filia nr13 - 2000zł, Filia nr14 - 2000zł, Festyn - 2000zł, Razem: 20.000zł

ocena pozytywna