zadanie nr 10

10. Remont chodnika przy ul Chełmińskiej


Lokalizacja

Ul. Chełmińska 184-194

Opis zadania

W ramach inwestycji przewiduje się modernizację chodnika ul Chełmińskiej przy posesjach 184-186, 188-190 oraz 192-194 . Dodatkowo na osiedlu zostaną ustawione kosze na śmieci oraz na psie odchody. Kosztorys: Rozbiórka starej nawierzchni, wywóz i utylizacja=10.000zł, Obniżenie krawężnika, budowa chodnika =105.000zł, Trzy kosze na śmieci i psie odchody: 5000zł. Całkowity koszt modernizacji nawierzchni: 120.000 zł. W przypadku niedoszacowania kosztów inwestycji, wyrażam zgodę na zmniejszenie zakresu remontu po stronie południowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Remont chodników poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Na ulicy Chełmińskiej, obniżony krawężnik umożliwi parkowanie pojazdów na poboczu Dodatkowe kosze ułatwią mieszkańcom sprzątanie po swoich psach.

ocena pozytywna
Zmniejszony zakres. Wykonanie zadania przy posesjach 184 - 186,188-190 oraz 192-194

Załączniki