zadanie nr 9

9. Remont chodnika przy ul Libelta


Lokalizacja

ul: Libelta 15, ul: Libelta 19

Opis zadania

W ramach inwestycji przewiduje się modernizację chodnika oraz nowy trawnik przed posesjami ul Libelta 15 i 19. Dodatkowo na osiedlu zostaną ustawione kosze na śmieci oraz na psie odchody. Kosztorys: Rozbiórka starej nawierzchni, wywóz i utylizacja=10.000zł, Obniżenie krawężnika, budowa chodnika o szerokości 5m, ułożenie trawnika=105.000zł, Trzy kosze na śmieci i psie odchody: 5000zł. Całkowity koszt modernizacji nawierzchni: 120.000 zł. W przypadku niedoszacowania kosztów inwestycji, wyrażam zgodę na zmniejszenie zakresu remontu po stronie południowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Remont chodników poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Na ulicy Libelta, obniżony krawężnik umożliwi parkowanie pojazdów na poboczu. Dodatkowe kosze ułatwią mieszkańcom sprzątanie po swoich psach.

ocena pozytywna
Zmniejszony zakres - 360 m2 nawierzchni.

Załączniki