zadanie nr 8

8. Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej na Błonia Nadwiślańskie oraz nową plażę


Lokalizacja

Błonia nadwiślańskie w okolicach Osiedla Kopernika

Opis zadania

Na istniejącym zjeździe przy ul: Wislanej/Brzeźnej, zostanie ułożona ścieżka rowerowa, prowadząca na Błonia Nadwiślańskie oraz na plażę która zostanie odtworzona.
Kosztorys: Budowa ścieżki rowerowej na starej nawierzchni + kosz: 100.000zł, wysypanie 20cm warstwy piasku: 50.000zł, Razem 150.000zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Odtworzenie plaży na Błoniach stworzy nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców Grudziądza.

Załączniki