zadanie nr 7

7. Doposażenie Placu Zabaw w Parku Miejskim o bujaczki dla dzieci z niepełnosprawnością


Lokalizacja

Park Miejski w sąsiedztwie już istniejącego Placu Zabaw

Opis zadania

Zadanie przewiduje zakup i montaż dwóch bujaczek dla dzieci z niepełnosprawnością.
1. Huśtawka integracyjna została zaprojektowana z myślą o dzieciach poruszających się z
pomocą wózka inwalidzkiego. Zawiesie, umożliwiające wjazd wózkiem, zbudowane zostało z
solidnej stalowej ramy oraz podestu z antypoślizgowej blachy ryflowanej.
2. Druga huśtawka jest typu „bocianie gniazdo”

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt umożliwi rozwijanie w Grudziądzu idei integracji społecznej, da również szansę na
korzystanie z placu zabaw nie tylko rodzinom z dziećmi zdrowymi, ale także dzieciom z
niepełnosprawnością . Umieszczenie urządzeń dla niepełnosprawnych podniesie jakość życia
dzieci z niepełnosprawnością , dając im szansę na aktywne spędzanie czasu razem ze zdrowymi
rówieśnikami. Głównym celem projektu jest umożliwienie dzieciom poruszającym się na
wózkach przeżycia radości jaką pozostałe dzieci przeżywają podczas zabawy na placu zabaw.


ocena pozytywna
Zwiększona wartość zadania.