zadanie nr 6

6. Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kalinkowej


Lokalizacja

86-300 Grudziądz, ul. Kalinkowa od strony basenu miejskiego w kierunku
osiedla Strzemiecin, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na skarpie wiślanej.

Opis zadania

Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego na skarpie
wiślanej wzdłuż ulicy Kalinkowej od strony basenu miejskiego w kierunku Strzemięcina.
Dzięki realizacji tego zadania po zmierzchu stanie się to miejsce bezpieczniejsze oraz
przebywanie tam bardziej komfortowe. To zadanie przedłuży już istniejący odcinek
oświetlonej drogi o kolejny fragment. Oświetlenie uzyska cały odcinek drogi od garaży do
Skweru Handlowego

Uzasadnienie realizacji zadania

Pieszo-jezdnią poruszają się piesi i rowerzyści przemieszczający się z centrum
miasta w kierunku południowym oraz spacerujący okoliczni mieszkańcy chcący
spędzić wolny czas na świeżym powietrzu podziwiający piękne widoki

ocena pozytywna

Załączniki